Formality türkçesi Formality nedir

 • Resmiyet.
 • Adet.
 • Usul.
 • Teklif.
 • Formalite.
 • Resmilik.
 • Biçinti.
 • Muamele.
 • Biçimcilik.
 • Tören.
 • Bir iş ya da ilişkide uyulması öngörülen onamlı ya da onamsız kural. bk. onamlı ilişki.
 • Samimiyetsizlik.

Formality ile ilgili cümleler

English: In general, young people dislike formality.
Turkish: Genellikle genç insanlar formaliteden hoşlanmazlar.

English: Please, don't be concerned about it. It's just a formality.
Turkish: Lütfen bu konuda endişe etmeyin. Bu sadece bir formalite.

English: It was just a formality.
Turkish: Sadece bir formaliteydi.

English: It's just a formality.
Turkish: O sadece bir formalite.

Formality ingilizcede ne demek, Formality nerede nasıl kullanılır?

As a mere formality : Formalite icabı. Adet yerini bulsun diye. Usulen.

For the sake of formality : Usulen. Formalite icabı.

Informality : Kayıtdışılık. Merasimsizlik. Resmi olmama. Teklifsizlik. Geçersizlik. Formaliteye uymama.

Formalities : Resmiyet. Tören. Formaliteler. Formalite. Usul.

Customs formalities : Gümrük işlemleri. Yolcu, mal ve taşıtların yurda giriş, çıkış ya da düzgeçişlerine ilişkin olarak yasalarla konulmuş olan ve gümrüklerce uygulanan işlemlerin tümü. Gümrük formaliteleri.

Formaliser : Resmi yapan kimse. Resmileştiren kimse. Hukuken geçerli yapan kimse. Kanuna göre yapan kimse. Şekil veren kimse (ayrıca formalizer).

 

Customs transit formalities : Düzgeçiş gümrük işlemleri. Düzgeçiş mallarına uygulanan gümrük işlemleri, a. bk. düzgeçiş.

Formalise : Biçim vermek. Biçimlendirmek. Resmi hale getirmek. Örneğe göre yapmak. Resmi yapmak. Resmiyeti etkilemek. Şekil veya tarz vermek. Resmiyet kazanmak. Biçimlemek. Kanuna göre yapmak.

Formalisation : Bilginin biçimini belirleyip saptama yoluyla onun içeriğini daha büyük bir kesinlikle belirleme yolu. Resmi yapma eylemi (ayrıca formalization). Biçimleme. Biçimselleştirme. Resmileştirme eylemi. Biçimlendirme.

Formalised : Kanuna göre yapmak. Biçimselleşmiş. Hukuken geçerli yapmak. Şekil veya tarz vermek. Biçimlendirilen. Örneğe göre yapmak. Resmi yapmak. Biçimlendirilmiş. Resmileştirilmiş. Resmiyeti etkilemek.

İngilizce Formality Türkçe anlamı, Formality eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Formality ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Celebrations : Kutlama. Kutlamalar. Anma.

Doings : Davranış. Şey. Gidişat. İş. Şeyler. Zımbırtı. Hareket. İşler. Faaliyet.

Insincerity : Vefasızlık. İki yüzlülük. İkiyüzlülük. Yapmacıklık. İçtensizlik.

Entries : Kapı. Girdi. Gümrükten giriş işlemleri. Kayıt. Girişler. Giriş. Antre. Kalem. Katılma.

Bids : Teşebbüs. Fiyat teklifi. Deklarasyon. Para sürme. İhale. Davet. Girişim.

Primness : Yapmacıklık. Sahte tavır. Fazla ciddiyet. Aşırı ciddilik.

Usage : Kullanım şekli. Teamül. Alışkı. Kullanma. Kullanış. Görenek. İşlem. Uyulması için herhangi bir yaptırımı bulunmayan ya da yaptırımı çok yumuşak olan davranış örneği.

 

Conventions : Toplanma. Düzen. Kongre. Teamüller. Yapılagelişler. Toplama. Toplantı.

Ceremonious : Merasimli. Fazlasıyla nazik. Resmi. Dini törenle ilgili. Teklifli. Merasime düşkün. Törensel.

Formality synonyms : personal manner, customary usage, catamenia, biddings, estimate, offering, officialism, dealing, investitures, consuetude, folkway, proffering, courses, celebration, conventionalities, starch, informal, methods, lex, ceremony, offerings, law, formal, etiquette, ceremonials, spectacle, proceeding, starching, dealings, ceremonial, proffer, bargains, offer.

Formality zıt anlamlı kelimeler, Formality kelime anlamı

Informal : Konuşma diline özgü. Laubali. Kanunen geçersiz. Gayri resmi. Gayriresmi. Formaliteye uygun olmayan. Resmi olmayan. Teklifsiz. Enformel. Merasimsiz.

Formal : Şekilsel. Usule uygun. Düzgün. Geleneklere göre. Resmi. Formel. Şekli. Biçimsel. Kanuna göre. Samimiyetsiz.

Unceremoniousness : Kabalık. Gayrı resmilik. Resmiyetsizlik. Nezaketsizlik. Gayri resmilik. Laubalilik.

Formality antonyms : informality, nonconformity, noncompliance.

Formality ingilizce tanımı, definition of Formality

Formality kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The condition or quality of being formal, strictly ceremonious, precise, etc.