Görevli nedir, Görevli ne demek

Görevli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Görevli" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı." - Ç. Altan

Hukuki terim anlamı:

me'mûr.

Bilimsel terim anlamı:

Memur yasasına bağlı olmayan sürekli ya da geçici çalışanlarla kurumlarda ücret ya da gündelik karşılığı çalıştırılan kişi.

İngilizce'de Görevli ne demek? Görevli ingilizcesi nedir?:

personnel

Görevli kısaca anlamı, tanımı:

Araştırma görevlisi : Yükseköğretim kurumlarında yapılmış olan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan.

Güvenlik görevlisi : Güvenliği sağlamakla görevli kimse.

Kamu görevlisi : Devlet hizmetinde çalışan kişi, kamu personeli.

Kat görevlisi : Otellerde odaların, katların temizliğinden ve gerekli malzemelerin temininden sorumlu olan kimse.

Koruma görevlisi : Koruma.

Öğretim görevlisi : Yükseköğretim kuruluşlarında öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse.

Sağlık görevlisi : Sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan kimse.

Görev : Resmî iş, vazife. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. İşlev. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.

 

Vazifeli : Görevli. Ödevli.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Memur : Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Yükümlü.

Görevli işçi : Kendisine karşılığında aylık ya da ücret verilerek çalıştırılan kişi.

Görevli paydaş : Ortaklıkta belirli bir görev ve sorumluluğu olan paydaş.

Görevli yazar : Özellikle Alman tiyatrosunda, belirli bir aylık karşılığında, tiyatroya belli sayıda oyun yazmayı ve başka yazarların o tiyatroya vereceği yapıtları gerekiyorsa uyarlamayı yüklenen yazar.

Görevlilik : Görevli olma durumu, memurluk. Resmî iş.

Görevli ile ilgili Cümleler

  • Ali güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.
  • Otopark görevlisi Tom'a boş bir yer gösterdi.
  • Bazı test soruları koruma görevlileri için adil değil.
  • Görevliler tarafından yasaklandı.
  • Üniversiteye yeni gelmiş öğretim görevlisi, dişini geçirmek için öğrencilere sert davrandı.
  • Uçuş görevlileri, iniş için hazırlanın.
  • Sağlık görevlileri hemen çağrıldı.
  • Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.
  • Ali kendini bir güvenlik görevlisi olarak gizledi.
 

Diğer dillerde Görevli anlamı nedir?

İngilizce'de Görevli ne demek? : adv. on duty

n. employee, attendant, functionary, incumbent, office bearer

n. duty, mission, Job, work, function, service, part, assignment, commission, appointment, billet, business, charge, devoir, employment, incumbency, office, piece of work, position, situation, stint, task, workings

Fransızca'da Görevli : chargé/ e

Almanca'da Görevli : n. Bedienstete, Funktionär

adj. federführend

Rusça'da Görevli : n. работник (M), сотрудник (M)

adj. уполномоченный, должностной