Güncel nedir, Güncel ne demek

Güncel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel

"Güncel" ile ilgili cümleler

 • "Güncel olaylar, yorumlarla şaşılacak bir özdeşlik, bir uyum gösterir." - N. Cumalı

Felsefi anlamı:

İçinde bulunulan an için bir anlamı, bir önemi olan; konuşulan anda ortaya çıkan ya da var olan.

İngilizce'de Güncel ne demek? Güncel ingilizcesi nedir?:

up-to-date, actual

Güncel kısaca anlamı, tanımı:

Günce : Günlük.

Güncelik : Günce yazılan defter, muhtıra.

Güncelleme : Güncellemek durumu.

Güncellemek : Güncel duruma getirmek.

Güncelleşme : Güncelleşmek işi, aktüelleşme.

Güncelleşmek : Güncel duruma gelmek, aktüelleşmek.

Güncelleştirme : Güncelleştirme işi, aktüelleştirme.

Güncelleştirmek : Güncel duruma getirmek, aktüelleştirmek. Programların veya yazılımların yeni sürümlerini bilgisayara yüklemek.

Güncelliğini korumak : Önemini sürdürmek, yitirmemek.

Güncelliğini yitirmek : Süre aşımına uğrayarak önem ve değerini yitirmek.

Güncellik : Güncel olma durumu, aktüalite.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Aktüel : Güncel. Edimsel.

 

Güncel borç : Şimdi ödenmesi gereken borç.

Güncel değer : [Bakınız: cari değer] Gelecekteki bir nesnenin ya da işin şimdiki değeri.

Güncel durum haritası : Kentin ya da kasabanın bugünkü durumunu özellikle toprak kullanımını küçültülmüş bir ölçekte gösteren ve düzentasarın, üzerine çizildiği harita.

Güncel giysi : Oyuncuların sahne üzerinde rol gereği giydiği giysi.

Güncel oyun : Güncel sorunlar üzerinde duran ya da çağdaş sorunlara ışık tutan oyun.

Güncel öz : (Horney) Belirli bir anda bilinçli ve bilinçsiz mekanizmaları da içine alan ruhsal-bedensel bütünlük.

Güncel uyarı : Kitaplığın yeni çıkan yayınları günü gününe izleyerek okurlarına bildirmesi.

Güncel uyarı dergisi : Belli başlı dergilerde çıkan yazılardan haberli olmamızı sağlamak amacıyla adı geçen dergilerin "içindekiler" sayfalarını topluca veren dergi.

Güncelleştirebilme : Güncelleştirebilmek işi.

Güncelleştirebilmek : Güncelleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Güncel ile ilgili Cümleler

 • Güncelleme için teşekkürler.
 • Güncelleştirme için teşekkür ederim.
 • Yazılımımı güncelleyebilir misin?
 • Güncel teknolojiyi kullanıyor musun?
 • Yazılımımızı güncelleyebilir misin?
 • Öğretmen güncel olaylara öğrencilerin dikkatini çekmeye çalıştı.
 • Yazılımı güncelleyebilir misin?
 • Güncel bir sözlüğüm var.
 • Videoyu oynatabilmeniz için yazılımınız güncel olmalı.
 • Blogunu güncellemeyi neden bıraktın? Okumayı hep dört gözle beklemiştim.
 • Yazılımımı günceller misin?
 

Diğer dillerde Güncel anlamı nedir?

İngilizce'de Güncel ne demek? : adj. actual, up to date, timely, topical, live, living, newsworthy

Fransızca'da Güncel : actuel/le

Almanca'da Güncel : adj. gegenwartsnahe

Rusça'da Güncel : adj. актуальный, злободневный