Günlü nedir, Günlü ne demek

Günlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Günlü" ile ilgili cümleler

 • "Bu yazı günlüdür."
 • "25 Ağustos 1967 günlü yazı."

Yerel Türkçe anlamı:

Küp.

Suçlu.

Günlü anlamı, tanımı:

Günlük : Üzerinden gün geçmiş veya geçecek. Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. O günkü, o günle ilgili. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı.

Günlük ağacı : Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 metre yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sığla (Liquidambar orientalis).

Günlük defter : Bir işletmenin yaptığı işleri günü gününe geçirdiği defter, yevmiye defteri.

Günlük değer : Menkul değerlerin bir gün için belirlenen fiyatı. Beslenmede alınan gıdanın bir gün içindeki kullanımına ilişkin ölçü.

Günlük dil : Konuşma dili.

Günlük güneşlik : Açık ve bol ışıklı, sıcak, yağışsız (yer veya hava).

Günlük güneşlik görünmek : Sıkıntısız, sorunsuz, huzur ortamında bulunmak.

Günlük konuşma : Konuşma dili.

Günlük tutmak : Her gün yaşananları, olayları ve anıları bir deftere yazmak.

 

Günlükçü : Günlük yazarı, günlük tutmuş ve yayımlamış olan kimse.

Bir günlük beylik beyliktir : "hoşa giden bir durum, kısa da sürse çekici ve güzeldir" anlamında kullanılan bir söz.

Tarihli : Herhangi bir tarihi taşıyan, günlü.

Zaman : Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Belirlenmiş olan an. Dönem, devir. Çağ, mevsim. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.

Sınırlı : Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli, limitet. Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu. Az sayıda.

Belli : Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr. Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum.

Bir : Sadece. Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Beraber. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

 

Zamanla : Aradan süre geçtikçe, giderek.

Günlüce : Adana şehri, Kösreli bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Ardahan kenti, Posof ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Batman şehri, Yücebağ nahiyesine bağlı bir bölge. Erzurum ili, Oltu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Karabük ili, Eflâni belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kütahya şehrinde, Emet ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Mardin şehri, Kızıltepe ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Muğla ilinde, Göktepe nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Sivas ilinde, Gökçekent bucağına bağlı bir bölge. Tokat şehrinde, Gökçeli nahiyesine bağlı bir yer. Tunceli kenti, Nazımiye belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Günlüğüne : Bir gün için.

Günlük alım satım : Piyasa oyuncularının aynı gün içinde yapmış oldukları taşınır değer, döviz ve altın alım satımları.

Günlük büyük yazılık : Günlük ve büyük yazılıklar yöntemini kapsayan ve sonuçlarını bir arada veren iki ayrıntılı yazılık.

Günlük canlı ağırlık artışı : Günlük ortalama canlı ağırlık artışı.

Günlük çalışma süresi : Yasalara göre belirlenen ve işin niteliğine göre değişen bir gün için ençok çalışılabilecek süre. Yasasına göre işçinin bir gün içinde çalıştırılabileceği 8 saatlik süre.

Günlük çekim dizilemesi : Günlük çekimlerin birbirine eklenmesiyle yapılan kaba kurgu.

Günlük çekim eşlemesi : Günlük çekimlerin ses ile görüntü kuşaklarının eşlenmesi.

Günlük çekim gösterimi : Günlük çekimlerin incelenmesi, seçimi, ayıklanması amacıyla yapılan gösterim.

Günlük çekim : Bir çalışma gününde çevrilmiş çekimler. (Bu çekimler aynı gün işlemelikte işlenerek iş eşlemi çıkarılır; aynı akşam ya da ertesi sabah görüntülükte incelenir. Böylelikle bir ilk seçim ve ayıklama gerçekleştirilir).

Günlü ile ilgili Cümleler

 • Senin günlüğün bende.
 • Günlüğüne bugün bir şey yazdın mı?
 • Fransızca bir günlük tutardım.
 • Günlüğümü arıyordum.
 • Ben gençken her gün günlüğüme yazardım.
 • Günlüğümü okuma.
 • Ben son üç yıldır Fransızca bir günlük tutuyorum.
 • Sadece eski bir günlük buldum.
 • Orkideler günlük bakım ister.
 • Günlüğümde yazdıklarımı ona anlatmadın.
 • Günlüğüm nerede?
 • Günlüğüne bugün daha önce yazdın mı?
 • Günlüğümü okuma!
 • Ali birkaç günlüğüne arabamı ödünç alabilir.

Diğer dillerde Günlü anlamı nedir?

İngilizce'de Günlü ne demek? : dated.