Geçersiz nedir, Geçersiz ne demek

Geçersiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz

"Geçersiz" ile ilgili cümleler

  • "Bu yasa geçersizdir."

İngilizce'de Geçersiz ne demek? Geçersiz ingilizcesi nedir?:

illegal, invalid

Geçersiz kısaca anlamı, tanımı:

Geçersizleşme : Geçersiz duruma düşme.

Geçersizleşmek : Geçersiz duruma düşmek, geçerliğini yitirmek.

Geçersizleştirmek : Geçersiz duruma getirmek.

Geçersizlik : Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük.

Yürürlük : Gereğinin yapılır olması durumu, meriyet.

Hükümsüz : Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış.

Geçersiz çıkarım : Sonucu öncüllerinden çıkmayan, başka bir deyişle geçersiz kılıcı kümesi tutarlı olan çıkarım. || Örn. (…) geçersiz bir çıkarımdır.

Geçersiz delgi : Kart delgi düğümünde geçerli olarak tanımlanan delik birleşimlerinin dışında kalan, böylece hiçbir damgayı göstermeyen delgi. Kimi bilgisayar dizgelerinde geçersiz delgi, işlemlerin denetimini işletim dizgesine geçirmek üzere denetim kartlarında kullanılır.

Geçersiz dürtüşler : Sayılan vücut bölgelerine rastlamayan ve yönetmelik ölçülerine uygun olmayan dürtüşler.

Geçersiz formül : Mantıkta, enaz bir yorum altında yanlış olan formül.

 

Geçersiz kılıcı küme : (…)

Geçersiz kılıcı yorum : Bir çıkarımın geçersiz kılıcı kümesinin her öğesini doğru kılan bir yorum. || Bir çıkarımın geçersiz kılıcı yorumu, bu çıkarımın geçersiz kılıcı kümesinin bir doğrulamıdır. Örn. '(…)

Geçersiz önerme : Yanlışlayıcı yorumu olan önerme. || Örn. 3>2 önermesi geçersizdir, çünkü '>' yüklemini küçük-olma bağıntısı olarak belirleyen yorum, bu önermeyi yanlış kılar.

Geçersiz satış : Sözleşme yapıldığı, bağıtlandığı halde bazı dış nitelikleri nedeniyle geçerli olmayan satış.

Geçersiz sayılan belgenin eski duruma getirilmesi : Herhangi bir nedenle yok sayılan bir belgenin, yasalarda gösterilen koşullarla var sayılması.

Geçersiz tamdeyim : Tümel kapanışı mantıkça doğru bir önerme olmayan tamdeyim. || Örn. x=3 tamdeyiminin tümel kapanışı olan (…) önermesi mantıkça doğru olmadığından, x = 3 geçersiz bir tamdeyimdir.

Geçersiz ile ilgili Cümleler

  • Eğer sözleşmeyi imzalamak zorunda kalırsanız bu geçersiz.
  • Eğer imzalamaya zorlandıysan, sözleşme geçersizdir.
  • Kanıtınız geçersiz.
  • Geçersiz eposta adresi.
  • Yarından itibaren bu posta adresi geçersiz olacak.
  • O anlaşmayı imzalamak zorunda kalırsan o geçersizdir.
  • Bunu imzalamak zorunda kalırsanız sözleşme geçersiz.
  • Askerde olduğum için atamam geçersiz sayıldı ve bu yüzden hala işsizim.

Diğer dillerde Geçersiz anlamı nedir?

İngilizce'de Geçersiz ne demek? : adj. invalid, null, ineffective, noneffective, out of use, inoperative, no account, unsound, defunct, full of holes, inefficacious, nude, paper, void

adv. off

Fransızca'da Geçersiz : invalide

Almanca'da Geçersiz : adj. hinfällig, kaduk, nichtig, ungültig

Rusça'da Geçersiz : n. недействительность (F)

adj. недействительный, просроченный