Gentle türkçesi Gentle nedir

Gentle ile ilgili cümleler

English: Ali is a very gentle person.
Turkish: Ali çok kibar bir insandır.

English: Ali is as gentle as a lamb.
Turkish: Ali yumuşak huylu.

English: A gentle wind is blowing.
Turkish: Yumuşak bir rüzgar esiyor.

English: Basset hounds are gentle dogs.
Turkish: Basset tazıları kibar köpeklerdir.

English: A gentle wind was blowing.
Turkish: Nazik bir rüzgar esiyordu.

Gentle ingilizcede ne demek, Gentle nerede nasıl kullanılır?

Gentle as a dove : Halim selim.

Gentle breeze : Yumuşak meltem. Hafif meltem. Ilımlı rüzgar. Hafif rüzgar. Zayıf briz.

Gentle heart : İyi yaradılış. Merhametli yürek. Yufka yürek. İyi huy.

Gentle hint : Kibarca uyarma.

Gentle reader : Sayın okuyucu (yazarın okuyucuya hitap ederken kullandığı hitap şekli). Sevgili okuyucu.

Gentle soul : Duygulu kişi. İyi kalpli kişi. Hassas kimse.

Gentle reminder : Nazik hatırlatma.

Gentle words : Tatlı sözler. Kibar sözler. Nazik sözler.

Of gentle birth : Asil. Soylu.

Gentle training : Yumuşak eğitim. Hayvanların eğitiminde gereken durumlarda uygulanan yumuşak eğitim biçimi.

İngilizce Gentle Türkçe anlamı, Gentle eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Gentle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Beautiful : Dilber. Harika. Çok iyi. Gül gibi. Ahu gibi. Biçimli. Nefis. Hoş. Ahım şahım.

Creamier : Kremsi. Kaymaklı. Kaygan. Krem gibi. Kaymak gibi. Kaymak kıvamında olan. Kremalı.

Complaisant : Lütufkar. Yardıma hazır. Yardım etmeye hazır. Müşfik. Yardımsever. Müsamahakar.

Blander : Fazla tatlı olmayan. Sıkıcı. Tadı bebek maması gibi ve hazmı kolay olan (yemek). Yavan. Şahsiyetsiz. Tatsız. Yumuşakbaşlı.

Darling : Ciğerpare. Sevgilim. Tonton. Tatlım. Cici. Sevilen. Cicim. Şirin. Sevimli. Sevgili.

Civilized : Uygarlık düzeyine ulaşmış olan. bk. uygarlık, uygar toplum, krş. ilkel toplum. Medeni. Seviyeli. Uygar. Hoş. Medenileşmiş. Sosyal.

Civilised : Uygar. Medeni. Aydın. Kültürlü. Hoş. Seviyeli. Terbiyeli. Sosyal açıdan gelişmiş (ayrıca 'civilized').

Courteous : Seviyeli. Çelebi. İncelikli. Düzeyli. Efendi. Hürmetkar. Saygılı.

Blue blood : Soyluluk. Aristokrat. Soylu. Soylu kan. Asilzade. Asalet. Soylu kimse. Doğuştan soyluluk. Asillik.

Cushier : Kolay. Rahat. Rahat (meslek vb). Hoş.

Gentle synonyms : mild, lenient, broader, tenderest, forgiving, comprehensive, decent, cushy, easy, languishing, dulcets, exalted, agreeable, debonair, grander, insightful, brittle, born in the purple, empathetic, gingerly, attentive, civil, lento, chivalric, affable, clearheaded, feather like, lentos, civilest, effeminate, creamiest, bap, distant.

 

Gentle zıt anlamlı kelimeler, Gentle kelime anlamı

Intense : Yoğun. Kuvvetli. Çarpıcı. Ateşli. Yeğin. Ölçülebilir bir büyüklüğün, özellikle bir alanın, bir kuvvetin ve bir erkenin, duyu organlarının etkilenmesi ile algılanır durumda olması. Koyu. Gergin. İstekli.

Unkind : Sert. Şefkatsiz. Nezaketsiz. Zalim. İnsafsız. Düşüncesiz. Düşmanca. Kırıcı. Kaba. İncitici.

Gentle ingilizce tanımı, definition of Gentle

Gentle kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One well born. To make genteel. A gentleman. To raise from the vulgar. Well-born. To ennoble. Of a good family or respectable birth, though not noble.