Geosphere türkçesi Geosphere nedir

  • Cansız bölümü.
  • Atmosfer.
  • Jeosfer.
  • (atmosferden biyosfer- yaşam bölgesi ile ayrılmış olan).
  • Yeryüzünün sert tabakası (litosfer) artı su kitleleri (hidrosfer).
  • Geosfer.
  • Hidrosfer ve biyosfer dışındaki katı.
  • Yeryüzünün.

İngilizce Geosphere Türkçe anlamı, Geosphere eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Geosphere ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Atmospheres : Ortam. Çevre. Basınç birimi. Hava.

Atmospheric air : Atmosferik hava. Dış hava. Çevrehava.

World : Diyar. Arz. Alem. Hayat. Evren. Cihan. Toplum. Yer. Ömür.

Aureola : Ağıl. Işık halkası. Hale. Ayla.

Earth : Toprakla örtmek. Yerküre. İn. Güneş dizgesinde, güneş'e uzaklık sırasıyla üçüncü gezegen. Yeryuvarı. Üzerinde yaşadığımız gezegen. Örtmek. Yeryüzü. Coğrafya, fizik, uzay alanlarında kullanılır. Toprak hattı.

Aura : Sıcak basması. Koku. Migren ve epilepsi vakalarında görülen ve duyuları etkileyen belirti. Hale. Buhar. Hava. Gizemli ortam. Ruh. Bir şeyin yaydığı koku.

Globe : Abajur. Yuvar. Küre. Top. Yuvarlak. Dünya. Küre biçimine getirmek. Karpuz. Dünya küresi.

Atmosphere : Yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü. Ortam. Muhit. Yaratılan hava. Havaküre. Coğrafya, uzay, kimya, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Gazyuvarı. Dramatik durumu, karakterler, konuşma, dekor, giyim-kuşam, ışık, müzik aracılığıyla bir oyunun özelliğini, tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe. Havayuvar. Dramatik durumun tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe. bu, kişiler, konuşmalar, dekor, giysi, donatımlıklar, sahne eşyaları, ışıklama, müzik ve benzeri öğelerin yardımıyla elde edilir.

 

Crust : Arsızlık. Dış tabaka. Bir sıvı ya da gaz yuvarlağını dıştan saran sert katman; yer'in kabuğu gibi. Tortu. Kabuk. Kabuklanmak. Yüzsüzlük. Tabaka. Ekmek kabuğu.

Aureole : Işık aylası. Hale. Ağıl. Işık halkası. Bir gökcismini saran ışıklı halka. Ayla.

Geosphere synonyms : earth's surface, earth's crust, aerosphere, layer, ambiences, aureoles, aurae, auras, lithosphere, mantle, surface, aureolas, ambience, ambient air.