Glycerine türkçesi Glycerine nedir

  • Gliserinli.
  • Lipitlerin yapısında bulunan, tatlı kıvamlı ve sıvı yapıda, üç karbonlu bir alkol, gliserol, propantriol.
  • Gliserin.
  • Gliserol.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Lipitlerin yapısında bulunan üç karbonlu bir alkol. gliserin.

Glycerine ingilizcede ne demek, Glycerine nerede nasıl kullanılır?

Nitroglycerine : Nitrogliserin.

Glycerin : Gliserin. Gliserinli. Lipitlerin yapısında bulunan, tatlı kıvamlı ve sıvı yapıda, üç karbonlu bir alkol, gliserol, propantriol. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. C3h5(oh)3, gliserol; plastik , boya , patlayıcı, güzellik gereci işleyimlerinde yaygın olarak kullanılan çokdeğerlikli bir alkol.. Yağlardan hidroliz sonucu elde edilen ayrıca sentetik olarak da hazırlanan, gıdalarda su kaybının önlenmesi ve tatlandırıcı olarak kullanılan renksiz, kokusuz, tatlı bir trihidroksi alkol şurubu, gliserol.

Glycerins : Gliserin. Gliserinli.

Nitroglycerin : Nitrogliserin.

Glyceric : Gliserinle ilgili. Gliserinden türeyen. Gliserine ait. Gliserinden elde edilen. Gliserik.

Monoglyceride : Monogliserid. Monogliserit. Monoaçilgliserol.

Glycerite : Gliserinle birleştirilmiş ilaç özelliği olan madde. Gliserit.

Diglyceride : Digliserit. Digliserid. Diaçilgliserol.

Lysophosphoglyceride : Gliserofosfolipitlerdeki iki yağ asidinden birinin hidrolitik ayrılmasıyla oluşan yapı. yüksek konsantrasyondaki lizofosfogliseritler zar yapısını bozacağından hücrenin parçalanmasına neden olur. Lizofosfogliserit.

 

Glyceride : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir veya daha çok organik asitle, özellikle uzun zincirli yağ asitleriyle esterleşmiş gliserol, açilgliserol. Gliserol esteri. Gliserid. Yağların yapısını oluşturan, yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu esterler. bir molekül gliserine bir yağ asidi veya yağ asitlerinin bağlandığı sıvı ve katı yağlar. Gliserit. Gliserinin bir esteri. bir molekül gliserine bir yağ asidi ya da yağ asitlerinin bağlandığı sıvı ve katı yağlar. Gliserin ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.

İngilizce Glycerine Türkçe anlamı, Glycerine eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Glycerine ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A chromosome : A kromozomu. Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar.

Aardvarks : Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Damarlı dişliler. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Yerdomuzu.

 

Abo blood groups system : Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Abo kan grupları sistemi.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

Abiotic environment : Cansız çevre. Abiyotik çevre. Abiyotik ortam. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

Acacia : Akasya. Arap zamkı. Mimoza. Akasya sakızı. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. Salkım ağacı.

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

Propantriol : Propantriol.

Glycerine synonyms : glycerins, glycerole, glycerols, abductor muscle, a protein, alcohol, a site, aardvark, aardwolf, glycerin, a cells, abambulacral area, abramis zone, abiotic factor, glycerol.