Gliserin nedir, Gliserin ne demek

Gliserin; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yağlı maddelerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan, renksiz, tatlı şurup kıvamındaki sıvı (CH2 OH-CHOH-CH2 OH)

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: gliserol]

Kimya'daki anlamı:

Formülü C3H5(OH)3 olan plastik, patlayıcı, boya, kozmetik ve benzeri sanayilerinde kullanılan bir poli alkol.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Lipitlerin yapısında bulunan, tatlı kıvamlı ve sıvı yapıda, üç karbonlu bir alkol, gliserol, propantriol.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Yağlardan hidroliz sonucu elde edilen ayrıca sentetik olarak da hazırlanan, gıdalarda su kaybının önlenmesi ve tatlandırıcı olarak kullanılan renksiz, kokusuz, tatlı bir trihidroksi alkol şurubu, gliserol.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Yun. glykos = tatlı) Doğal yağların yapısında bulunan ve tatlı olan üç değerli alkol; C3 H5 (OH) 3.

Bilimsel terim anlamı:

C3H5(OH)3, gliserol; plastik , boya , patlayıcı, güzellik gereci işleyimlerinde yaygın olarak kullanılan çokdeğerlikli bir alkol. .

İngilizce'de Gliserin ne demek? Gliserin ingilizcesi nedir?:

glycerin, glycerol, glycerine

Fransızca'da Gliserin ne demek?:

glycérine

Gliserin hakkında bilgiler

Gliserin, diğer adı "gliserol" de olan sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır. Su ve alkol ile karışır; asetonda çözünür. Tıbbi gliserin şeker hastalığında şeker olarak ayrıca dıştan deriye uygulanan merhemlerle ve kabızlıkta fitil olarak kullanılır. Ayrıca dinamit yapımında da kullanılır. Trinitrogliserin ve nitrik asitle birleştirilerek dinamit yapılabilir. Sadece nitrik asit ile birleştirildiğinde ise çok güçlü olan Nitro gliserin yapımında kullanılır.

 

1,2,3-Propantriol'ün yaygın adıdır. Şurup kıvamındaki bu renksiz sıvı suda çözülebilmektedir. Hayvansal ve bitkisel yağ maddelerinin içinde bulunur.Deriye uygulandıgında lipitlerin(yağların)yapısına katılır. Tıpta yumuşatıcı olarak, endüstride sabun ve özel dokumaların yapımında kullanılır. Yağlı maddelerin sabunlaştırılmasıyla elde edilen gliserol, bir trihidrik alkoldür; yani her biri farklı bir karbon atomuna bağlı üç hidroksil grubu (OH) içerir. Gliserolün öbür kullanımları arasında patlayıcı madde yapımı, sanayi çözücüleri üretimi sayılabilir. Aynı zamanda gliserol gıdalarda aw (su aktivitesi) değerinin düşürülmesine yardımcı olur.

Gliserin anlamı, tanımı:

Yağlı : Yağla yapılmış. Bol ve kolay kazanç sağlayan. Üzerinde veya içinde yağı olan. Yağı çok olan. Besili, semiz. Yağdan kirlenmiş veya lekelenmiş olan.

 

Madde : Para, mal vb. ile ilgili şey. Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.

Renksiz : Solgun görünen, soluk. Rengi olmayan. Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan.

Kıvam : Sıvıların koyuluk derecesi. Bir şeyin en uygun zaman veya durumu. Spor çalışmalarında başarılı olunabilmesi için fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum. Sıvılarda koyuluk, yoğunluk.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

Sabunlaştırma : Sabunlaştırmak işi.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Polar : Kutup.

Organik : Doğal yolla yapılan. Organlarla ilgili, uzvi. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Canlı, güçlü (ilişki).

Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

Hafif : Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek). Etkisi az olan, sert karşıtı. Çok dik olmayan (sırt, yokuş). Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı. Gücü az olan, belli belirsiz. Kalınlığı veya yoğunluğu az olan. Önemli olmayan. Güç veya yorucu olmayan, kolay. Sıkıntısız, ferah, rahat olarak. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa.

Zehir : Organizmaya girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem. Büyük üzüntü, acı, keder, sıkıntı.

Gliserin distearat : Formülü C17H35(COOH)2C3H5OH, e.n. 29,1 °C olan soğuk alkol ve eterde çok az çözünen, sıcak organik çözücülerde çözünen bir digliserit.

Gliserin triasetat : Formülü (C17H35COO)2C3H5 olan doymuş bir trigliserit.

Diğer dillerde Gliserin anlamı nedir?

İngilizce'de Gliserin ne demek? : n. glycerin, glycerine, glycerol

Fransızca'da Gliserin : glycérine [la]

Almanca'da Gliserin : n. Glyzerin

Rusça'da Gliserin : n. глицерин (M)