Gradual filter türkçesi Gradual filter nedir

  • Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
  • Görüntülüğün çeşitli bölümlerinde değişik etkiler sağlamakta kullanılan, soğurma katsayısı bir kenardan öbürüne doğru gittikçe azalan süzgeç.
  • Kerteli süzgeç.

Gradual filter ingilizcede ne demek, Gradual filter nerede nasıl kullanılır?

Gradual : Aşamalı. Yavaş yavaş. Yavaş. Derece derece olan. Yavaş yavaş olan. Tedrici. Kademeli. Derece derece.

Filter : Ayırıp kenara koymak. Filtreden geçirmek. Sokulmak. Bir karışımdan istenmeyen birleşenleri ayıran gereç. sıklığı, belirli bir sıklık kuşağında bulunan akımları geçirmek içindüzenlemiş elektriksel ağ. Sinyal gücünü belli bir frekans aralığında kuvvetlendiren veya kırpan cihaz. Süzek. Filtre. Renkli camdan ya da arasına jelatin konularak yapıştırılmış iki camdan oluşan, izgedeki bazı ışıkları soğurup bazılarını bırakan, alıcının merceği önüne takılarak görüntünün renk tonlarını değiştirmeye yarayan araç. seslendirmede, okumada, yayında bazı yinelenim kuşaklarını zayıflatan, istenilen yinelenimler ile istenmeyenleri birbirinden ayıran devre. Filtreleme yapmak. Girdi olarak verilen gereç, veri ya da imleri, belirtilmiş ölçütlere göre ayıran herhangi bir aygıt ya da dizge. bk. örtü.

 

Gradualism : Değişimi yavaş yavaş gerçekleştirme. Aşamalı değişim. Değişimi kademeli olarak gerçekleştirme. Reformun aşamalı yapılması gerektiğine inanan görüş.

Gradualist : Aşamalı reformdan yana olan kimse.

Graduality : Kademe.

Gradually : Kerte kerte. Kademeli olarak. Aşama aşama. Gitgide. Peyderpey. Tedricen. Yavaş yavaş. Derece derece. Gittikçe. Adım adım.

İngilizce Gradual filter Türkçe anlamı, Gradual filter eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gradual filter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gradual filter synonyms : graduated filter.