Graduality türkçesi Graduality nedir

Graduality ingilizcede ne demek, Graduality nerede nasıl kullanılır?

Gradualism : Değişimi kademeli olarak gerçekleştirme. Aşamalı değişim. Değişimi yavaş yavaş gerçekleştirme. Reformun aşamalı yapılması gerektiğine inanan görüş.

Gradualist : Aşamalı reformdan yana olan kimse.

Gradual filter : Görüntülüğün çeşitli bölümlerinde değişik etkiler sağlamakta kullanılan, soğurma katsayısı bir kenardan öbürüne doğru gittikçe azalan süzgeç. Kerteli süzgeç. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Gradual : Derece derece. Yavaş. Yavaş yavaş olan. Derece derece olan. Kademeli. Tedrici. Aşamalı. Yavaş yavaş.

Gradually : Kerte kerte. Aşama aşama. Tedricen. Derece derece. Kademeli olarak. Adım adım. Azar azar. Peyderpey. Gitgide. Gittikçe.

Graduate : Derecelendirmek. Diploma vermek. Üniversite mezunu. Diplomalı. Mezun. Mezun olmak. Derecelemek. (üniversiteden) mezun olmak. Sınıflandırmak. Mezun etmek.

Graduate of secondary school : Ortaokul mezunu.

Graduals : Tedrici. Aşamalı. Yavaş yavaş. Derece derece. Derece derece olan. Yavaş. Yavaş yavaş olan. Kademeli.

Graduate school : Yüksek lisans eğitimi veren okul. Master programı. Yüksekokul. Yüksek lisans okulu. Üniversite mezunları için okul. Bir üniversiteye ait lisansüstü eğitim birimi.

 

Graduands : Bir müfredat programını tamamlamış ve derece veya diploma almak üzere olan kimse (örneğin, üniversitede veya yüksekokulda). Eğitimini tamamlamış ve diploma almak üzere olan kimse. Diploma almak üzere olan mezun.

İngilizce Graduality Türkçe anlamı, Graduality eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Graduality ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Level : Düzeç. Dengeli. Düz. Eşit düzeye getirmek. Seviyeli. Makul. Nicem düzeneğinde, öğecik özdeciklerinin bulunabildiği kesikli değerlerdeki erkelerden her biri. Ufki bir yüzey sağlamak. Yıkmak. Düzgünleştirmek.

Gradualness : Yavaş yavaş gerçekleşme durumu. Aşamalı olarak gerçekleşme durumu. Aşamalı olma. Kademelilik.

Echeloning : Işığı renklere ayıran cihaz. Abd. Dizmek. Maaş kademesi. Paralel olarak dizmek. Nizamına göre tanzim etmek. Kanada. İngiltere. Basamak. Avustralya ve yeni zelanda istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki iletişim sistemlerini denetlemek amacıyla kurdukları ortak projenin kod adı.

Remove : Nakletmek. Pille. Kaldırmak. Taşımak. Uzaklaştırmak. Aralık. Taşınmak. Defetmek. Kesmek.

Stair : Merdiven basamağı. Kat. Basamak (merdivene ait). Basamak. Merdiven. Merdiven ayağı.

 

Rankest : Kaba. Verimli. Bol. Saymak. Yer almak. Bereketli. Gür. Kokuşmuş. İğrenç.

Caste : Sınıf. Kast. Soy. Hemen hemen tümüyle kapalı ve kalıtsal olan, ayrıcalıklar bakımından yukardan aşağıya doğru kesin ölçülerle sıralanmış bulunan, en koyu biçimiyle hindistan ve kimi uzak-doğu toplumlarında görülen, anamalcı dönem öncesi toplumsal sınıflarının her biri. Hindistan'da, uğraşları babadan oğula geçen, aynı geleneğe bağlı olan ve başkalarına kapalı tutulan insan toplulukları. Tarih, sosyoloji alanlarında kullanılır. Sosyal sınıf. Servet. Birkaç altbölükten oluşmuş, aşamalı toplumsal denetleme düzeni, bk. altbölük. krş. sınıf, altkültür.

Rung : Basamak. Çalmak. Demir merdiven basamağı. İskemlenin basamak değneği. El merdiveni basamağı. Sandalye ayak desteği. Merdiven basamağı. Portatif merdiven basamağı. Tekerlek parmağı.

Echelon : Nizamına göre tanzim etmek. Avustralya ve yeni zelanda istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki iletişim sistemlerini denetlemek amacıyla kurdukları ortak projenin kod adı. Basamaklı ağ. Diziliş. Aşama. Dizmek. Işığı renklere ayıran cihaz. İzgeölçümde çok büyük çözüm gücü gerektiğinde bayağı ağ yerine kullanılan ve tam eşit kalınlıkta cam yaprak takımından oluşan kırınım ağı. Basamak.

Swiftness : Çabukluk. Sürat. Tezlik. Hız.

Graduality synonyms : rank, degree, leveled, grade, echelons, castes, fastness, stage, speed.

Graduality ingilizce tanımı, definition of Graduality

Graduality kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being gradual. Gradualness.