Gradualness türkçesi Gradualness nedir

  • Kademelilik.
  • Aşamalı olma.
  • Yavaş yavaş gerçekleşme durumu.
  • Aşamalı olarak gerçekleşme durumu.

Gradualness ingilizcede ne demek, Gradualness nerede nasıl kullanılır?

Gradual filter : Kerteli süzgeç. Görüntülüğün çeşitli bölümlerinde değişik etkiler sağlamakta kullanılan, soğurma katsayısı bir kenardan öbürüne doğru gittikçe azalan süzgeç. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Gradual : Yavaş yavaş. Derece derece olan. Tedrici. Aşamalı. Yavaş. Derece derece. Kademeli. Yavaş yavaş olan.

Gradualism : Değişimi yavaş yavaş gerçekleştirme. Aşamalı değişim. Değişimi kademeli olarak gerçekleştirme. Reformun aşamalı yapılması gerektiğine inanan görüş.

Gradualist : Aşamalı reformdan yana olan kimse.

Graduality : Kademe.

Graduals : Yavaş. Yavaş yavaş. Derece derece. Derece derece olan. Aşamalı. Kademeli. Tedrici. Yavaş yavaş olan.

Gradually : Kademeli olarak. Yavaş yavaş. Tedricen. Gitgide. Derece derece. Kerte kerte. Aşama aşama. Azar azar. Peyderpey. Gittikçe.

Decreased gradually : Azar azar alçaldı. Yavaşça küçüldü. Yavaş yavaş azaldı. Birden kesilmedi.

İngilizce Gradualness Türkçe anlamı, Gradualness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gradualness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Gentleness : Güzellik. Nezaket. Kibarlık. Yumuşaklık. Rıfk. Hilmiyet. İyi huylu olma. Sühulet. Yavaşlık. Şefkat.

Fastness : Sabır. Sağlamlık. Sebat. Korunak. Sıkılık. Sabitlik derecesi. Uçarılık. Çabukluk. Mahfuz yer. Dayanıklılık.

Swiftness : Sürat. Tezlik. Çabukluk. Hız.

Slope : Matematiksel bir eğrinin belirli bir noktasındaki birinci türevinin değeri. Şevlendirmek. Coğrafya, fizik, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Eğimlenmek. Eğimli yer. Eğri koymak. Bir yörenin denize doğru alçalan eğimli yüzeylerinden her biri. Bayır. Meyletmek. Aklan.

Graduality : Kademe.

Speed : Hızla gitmek. Uğurlamak. Yolunu açık etmek. Hızlandırmak. Çabuk gitmek. Duyarlık. Hız. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Başarılı olmak. Yolcu etmek.

Gradient : Değişim ölçüsü. Yürüyebilen (zooloji terimi). Yokuş. Bayır. Meyil. Bir niceliğin, en çok değiştiği doğrultuda uzaklığa göre türevi (örn. sıcaklık düşümü). Eğiklik. Düşüm. Eğim derecesi. Yükselme veya düşme.

Gradualness zıt anlamlı kelimeler, Gradualness kelime anlamı

Abruptness : Kabalık. Sarplık. Diklik. Sertlik. Acele. Terslik. Anilik. Kısa ve ters oluş. Tutarsızlık.

Gradualness ingilizce tanımı, definition of Gradualness

Gradualness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Regular progression or gradation. Slowness. The quality or state of being gradual.