Gradualism türkçesi Gradualism nedir

  • Değişimi yavaş yavaş gerçekleştirme.
  • Değişimi kademeli olarak gerçekleştirme.
  • Reformun aşamalı yapılması gerektiğine inanan görüş.
  • Aşamalı değişim.

Gradualism ingilizcede ne demek, Gradualism nerede nasıl kullanılır?

Gradualist : Aşamalı reformdan yana olan kimse.

Graduality : Kademe.

Gradual filter : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Görüntülüğün çeşitli bölümlerinde değişik etkiler sağlamakta kullanılan, soğurma katsayısı bir kenardan öbürüne doğru gittikçe azalan süzgeç. Kerteli süzgeç.

Gradual : Kademeli. Yavaş. Derece derece olan. Yavaş yavaş olan. Derece derece. Aşamalı. Tedrici. Yavaş yavaş.

Gradually : Derece derece. Kerte kerte. Peyderpey. Azar azar. Tedricen. Yavaş yavaş. Adım adım. Gitgide. Aşama aşama. Kademeli olarak.

Graduate : Mezun. Mezun olmak. (üniversiteden) mezun olmak. Derecelendirmek. Derecelemek. Diplomalı. Mezun etmek. Lisans üstü. Bitirmek. Sınıflandırmak.

Graduate student : Yüksek lisans öğrencisi. Lisansüstü öğrencisi. Üniversite mezunu. Master öğrencisi. İhtisas öğrencisi.

Graduate of the university : Birdem mezunu.

Gradualness : Yavaş yavaş gerçekleşme durumu. Aşamalı olarak gerçekleşme durumu. Kademelilik. Aşamalı olma.

Graduate school : Yüksek lisans eğitimi veren okul. Master programı. Yüksekokul. Bir üniversiteye ait lisansüstü eğitim birimi. Yüksek lisans okulu. Üniversite mezunları için okul.

 

İngilizce Gradualism Türkçe anlamı, Gradualism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gradualism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Speed : Hız vermek. Yön belirtmeden verilen, birim zamanda alınan yol niceliği. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Süratle gitmek. Başarılı olmak. Yolcu etmek. Yolunu açık etmek. Sürat. Hız sınırını aşmak. Uğurlamak.

Swiftness : Sürat. Çabukluk. Tezlik. Hız.

Fastness : Sağlamlık. Sıkılık. Sabır. Uçarılık. Sabitlik derecesi. Mahfuz yer. Çabukluk. Korunak. Sebat. Dayanıklılık.

Gradualness : Kademelilik. Aşamalı olma. Yavaş yavaş gerçekleşme durumu. Aşamalı olarak gerçekleşme durumu.