Swiftness türkçesi Swiftness nedir

Swiftness ingilizcede ne demek, Swiftness nerede nasıl kullanılır?

Swift code : Swift kodu. Swıft şifre. Dünya bankalararası finansal iletişim topluluğu üyeleri arasındaki para aktarımlarında kullanılan ve her bankaya özgü sekiz ile on bir arasında harf veya sayıdan oluşan bir şifre sistemi.

Swift footed : Hızlı koşan.

Swift handed : Tezel. Eli çabuk.

Swift of foot : Ayağı çabuk. Hızlı koşan. Ayağına tez. Çabuk koşar.

Swift to anger : Kızmaya hazır. Çabuk sinirlenen.

Alpine swift : Ak karınlı ebabil. Ak karınlı saksağan. Ak karınlı sağan. Sağanlar (apodiformes) takımının, sağangiller (apodidae) familyasından, güney asya, güney afrika ve palearktik bölgede yaşayan, türkiye'de toplu halde kuluçkaya yatan, bilhassa dağların kayalık kısımlarında yaşayan, avını uçarken havada yakalayan, yavrularına böcekleri yığın halinde gerdan kesesinde biriktirip getiren, göçmen bir tür. akkarın ebabil. Güney avrupa'dan himalayalar'a kadar uzanan dağlarda büyüyen küçük bir kuş. Ak karınlı saksağan kuşu. Akkarınlısağan. Akkarın ebabil.

Swift to take offence : Alıngan.

As swift as : Kadar hızlı.

Swift user group : Üye ülke kullanıcıları ile dünya bankalararası finansal iletişim topluluğu merkezi arasında eşgüdümü sağlamak, gerçekleşen veya planlanan gelişmeleri ülkelerdeki kullanıcı bankalara aktarmak ve bankalar tarafından sürdürülen çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlayan grup. Swıft kullanıcı grubu.

 

Swift : Seri. Hızlı. Kılıçkırlangıcı. Çabuk. Tez canlı. Çevik. Kara sağan (kuş). Kuşlar (aves) sınıfının, sağanlar (apodiformes) takımının, sağangiller (apodidae) familyasından, 17 cm kadar uzunlukta, tüyleri kahverengi kara olan, palearktik bölgede ve türkiye'nin hemen her tarafında yazın kuluçkaya yatan, şehir ve köylerin çevresinde, kayalık ve kovuklu ağaçlar bulunan yerlerde görülen, yuvalarını yarık ve çatlaklara yapan, böceklerle beslenen bir tür. kara sağan. Karasağan. Eli çabuk.

İngilizce Swiftness Türkçe anlamı, Swiftness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Swiftness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lick : Üstesinden gelmek. Dövmek. Dayak atmak. Alev gibi yalayıp geçmek. Yenmek. Halletmek. Yalama. Yalamak.

Facileness : Uysallık. Hoşa gitme. Sevimlilik. Yüzeysellik. Hoşluk. Ustalık. Hafiflik. Akıcılık. Keyiflilik.

Dispatch : Mesaj. İdam etmek. Göndermek (kurye veya mektup). Göndermek. Halletmek. Yollama. Sevkiyat yapmak. Hızla bitirmek.

 

Momentum : Devinen bir cismin kütlesiyle hızının çarpımına (p = nv) eşit olan ve zamana göre değişim hızı sürücü kuvveti veren (f = dp/dt) yönleçsel nicelik. Hareket eden bir cismin kütle ve hızının çarpımıyla elde edilen hareket miktarı. Devinim çokluğunu ölçen temel düzenek niceliği, bk. açısal devinirlik, doğrusal devinirlik. Moment. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. İmpuls. İvme. Hızlanma. Devinirlik.

Hastiness : Aşırı çaba. Telaş. Acelecilik. Gayret. İvecenlik.

Careered : Uğraşı. Son hızda gitmek. Dörtnala koşmak. Kariyer. Meslek hayatı. Hız yapmak. Uğraş. Koşmak. Meslek yaşamı.

Speed : Uğurlamak. Türlü donanım birimlerinin, birim zamanda gerçekleştirdikleri işlem sayısı, örn. 1500 satır/ dakika yazıcı hızı, 1100 kart/dakika okuyucu hızı. Bir duyarkatın ışıktan etkilenme, ışık etkisiyle gizli görüntü oluşturma yeteneğini anlatan genel terim. Çabuk gitmek. Vites. Birim zamanda alınan yol ile ölçülen devinim niceliği. bir kimyasal tepkimede ürünlerin birim zamandaki oluşum niceliği. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Süratli gitmek. Başarılı olmak.

Breeziness : Canlılık. Neşelilik. Gevezelik.

Licks : Yalamak. Halletmek. Alev gibi yalayıp geçmek. Yenmek. Üstesinden gelmek. Dövmek. Yalama. Dayak atmak.

Rapidities : İvinti.

Swiftness synonyms : execution speed, promptness, briskness, celerities, career, hastes, slow, headlongness, gradualness, celerity, haste, readiness, promptitude, rapidity, expeditiousness, quickness, careering, expeditions, precipitation, pace, impetus, lightness, expedition, fastness, agility, fleetingness, hurry, careers, impetuses, hurriedness, agilities, fast, graduality.

Swiftness zıt anlamlı kelimeler, Swiftness kelime anlamı

Slow : Bati. Ağır. Geç olan. Kesat. Sıkıcı. Hızı azaltan. Eli ağır. Geç. Geri. Ağırlaşmak.

Fast : Rengi atmaz. Geriye sarmanın hızlı olanı. Oruç tutmak. Perhiz yapmak. Dayanmak. Hızlı. Sıkı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yapışmak. Hızlı geriye sarma.

Swiftness ingilizce tanımı, definition of Swiftness

Swiftness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The swiftness of a stream. Speed. Quickness. Velocity. The quality or state of being swift. As, the swiftness of a bird. Celerity. Swiftness of thought, etc. Rapidity. Swiftness of descent in a falling body.