Gramerci nedir, Gramerci ne demek

  • Dil bilgisi uzmanı olan kimse

"Gramerci" ile ilgili cümleler

  • "Nice bücür, kaide adamı gramerci görülmüştür ki dev boylu şair ve sanatkârların kelime ve imla yanlışlarını ortaya dökmüştür." - N. F. Kısakürek

Gramerci kısaca anlamı, tanımı:

Gramer : Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı.

Gram : Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.

Bilgi : Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Uzman : Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist. Bilirkişi. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Dil : Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Anahtar. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Kıstak. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Belli mesleklere özgü dil. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Gönül, yürek. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.

 

Diğer dillerde Gramerci anlamı nedir?

İngilizce'de Gramerci ne demek? : n. grammarian

Fransızca'da Gramerci : grammairien/ne [le][la]

Almanca'da Gramerci : n. Grammatiker

Rusça'da Gramerci : n. грамматист (M)