Hırda nedir, Hırda ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Küçük (çocuk için).

Boncuk.

Küçük, ufak.

Boncuk-cıncık.

Küçük.

Hırda ile ilgili Cümleler

  • Nerede hırdavatçı bulabileceğimi biliyor musunuz?
  • Buraya çok uzak olmayan bir hırdavatçı var.
  • Hırdavatçıda bir merdiven satın alıyorum.
  • Hırdavatçıda birçok kullanışlı alet vardır.
  • Hırdavatçıya git ve vidaları al.

Hırda kısaca anlamı, tanımı

Hırdalamah : Parçalamak, hırpalamak

Hırdalamak : Kırıp dökmek; darmadağın etmek.

Hırdalaşmak : İtişip kakışmak, boğuşmak.

Hırdavatçı : Hırdavat satan kimse, nalbur.

Hırdavat : Kilit, tel, çivi vb. metal eşya. Önemsiz, ufak tefek eşya, gereksiz eşya.

Hırdavatçılık : Hırdavatçının yaptığı iş, nalburluk.

Boncuk : Cam, taş, sedef, tahta, plastik vb. maddelerden yapılan, ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli süs tanesi.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Değersiz, önemsiz. Niceliği az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest.

Çocuk : Küçük yaştaki erkek ya da kız. Genç erkek. Soy bakımından oğul veya kız, evlat. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak.

 

Küçü : Dokuma tezgâhlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak. Gücü (dokuma aygıtında). Dokumacılıkta arış ipliklerini aralayan iplik tarak.

Çocu : Çocuğu.

Ufak : Boyutları normalden küçük. Önemsiz, çok az. Kısa bir süre. Makam, derece bakımından geri olan. Yaşça daha küçük olan.

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

Diğer dillerde Hımhımlama anlamı nedir?

Fransızca'da Hımhımlama nedir ? : nasillement