Hırdavat nedir, Hırdavat ne demek

Hırdavat; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Kilit, tel, çivi vb. metal eşya.
  • Önemsiz, ufak tefek eşya, gereksiz eşya

"Hırdavat" ile ilgili cümle

  • "Tezgâhın ardındaki raflarda defter, kâğıt, kalem, silgi ve bir sürü hırdavat." - O. Rifat

Hırdavat hakkında bilgiler

Hırdavat, genel olarak üretimde kullanılan her türlü alet, taşınabilir makina, sarf malzemelerine verilen isimdir. Sözlük anlamıyla "kilit, tel, çivi, vb. metal eşya" anlamına gelir.

Hırdavat ile ilgili Cümleler

  • Nerede hırdavatçı bulabileceğimi biliyor musunuz?
  • Buraya çok uzak olmayan bir hırdavatçı var.
  • Hırdavatçıda birçok kullanışlı alet vardır.
  • Hırdavatçıda bir merdiven satın alıyorum.
  • Hırdavatçıya git ve vidaları al.

Hırdavat anlamı, tanımı:

Çivi : İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh. Kalkan balığının üzerindeki düğmeye benzer kemiksi oluşum.

Metal : Bu maddeden yapılmış. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

 

Hırdavatçılık : Hırdavatçının yaptığı iş, nalburluk.

Kilit : Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti. Atların alnından alt çenesine uzanan beyazlık. Bir yanı değirmi, öbür yanına demir çubuk geçirilmiş olan yarım halka.

Önemsiz : Önemi olmayan, ehemmiyetsiz.

Ufak : Makam, derece bakımından geri olan. Kısa bir süre. Önemsiz, çok az. Yaşça daha küçük olan. Boyutları normalden küçük.

Tefe : Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça.

Gereksiz : Boş yere. Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Hırdavatçı : Hırdavat satan kimse, nalbur.

Diğer dillerde Hırdavat anlamı nedir?

İngilizce'de Hırdavat ne demek? : n. ironmongery, smallwares, hardware, petty wares, scraps

Fransızca'da Hırdavat : quincaillerie [la]

Almanca'da Hırdavat : n. Bettel, Kram