Halls türkçesi Halls nedir

Halls ingilizcede ne demek, Halls nerede nasıl kullanılır?

The knight halls : Acco'nun eski şehrinde bulunan tadil edilmiş yenilenmiş bina. Şövalye salonları.

Hallstand : Portmanto.

Catchalls : Öteberi torbası. Geniş kapsamlı şey. Yer. Kap. Hurç. Sepet. Öteberi çantası. Çanta.

Marshalls : New york eyaletinde yerleşim yeri. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. North carolina eyaletinde yerleşim yeri. Michigan eyaletinde şehir. İndiana eyaletinde yerleşim yeri. Missouri eyaletinde şehir. Oklahoma eyaletinde yerleşim yeri. İllinois eyaletinde şehir. Arkansas eyaletinde şehir. Mareşal.

Hall and mishkin model : Hall ve mishkin modeli.

Hall door : Salon kapısı.

Hall of mirrors : Aynalı salon.

Hall process : Hall süreci.

Hall effect : Hall etkisi. Hall olayı. Hall olgusu.

Hall mark : Resmı ayar damgası. Ayar damgası. Özellik.

İngilizce Halls Türkçe anlamı, Halls eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Halls ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hall of residence : Öğrenci lojmanı. Birdem yurdu. Üniversite yurdu.

Divan : Tütün ve kahve içilen oda. Büyük meclis. Şairin tüm şiirleri. Divan. Sedir. Meclis.

 

Ante room : Giriş salonu. Bekleme odası.

Aisle : Bina kolu. Yapı uzantısı. Geçenek. Reyon (market). İki sıra koltuk arasında uzanan yol. Sıralar arası yol. Geçit. Ara yol.

Hallways : Vestibül. Giriş koridoru. Geçit.

Refectories : (manastırda veya yurtta) yemekhane. Manastır yemekhanesi. Üniversite yemekhanesi.

Living room : Oturma odası.

Entries : Madde. Girdi. Giriş. Kapı. Gümrükten giriş işlemleri. Girdiler. Kalem. Kayıt. Sahneye çıkma. Katılma.

Entry : Kapı. Bir ölçüm sürekliliğinin çeşitli konumlarını dile getiren ve bir ölçme aracını oluşturan tutum yüklü tümce, anlatım ya da deyiş. Yabancı ülkelerden gelen kişilerin ya da malların, gümrük sınırını geçerek yurda girişi, a. bk. mal girişi. Girişimin tüm ya da bazı çalışmalarını kapsayan ya da tanıtlayan, bir işelmi, bir sayışımı, kapsayan yazılık ya da belge. Ayrıç. Yarışmacı. Malın, belli bir gümrük düzenine göre işleminin yapılması için gerekli olan bilgilerin, ilgililerce gümrüğe verilmesinde kullanılan gümrükçe düzenlenmiş formül. bu formülle anılan bilgilerin gümrüğe verilmesi. Sahneye çıkma. Giriş.

Building : Bina. Apartman. Yapı. İnşaat. Kurma. İnşaatçılık. Yapma. Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü. İnşa etme. Dikinti.

 

Halls synonyms : residence hall, living quarters, dorm, inn, parlour, aisles, lounge, vestibules, dormitory, abode, foyer, entrance, drawing room, wall, chamber, diggings, parlor, parlors, dandriff, chalones, fatherlands, bivouacs, lobby, entree, antechambers, flooring, dandruff, hallway, divans, dorms, doorways, floor, fatherland.