Hammadde nedir, Hammadde ne demek

Hammadde; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür.

İktisat terim anlamı:

Üretim sürecinde kullanılan işlenmemiş her türlü madde.

Hammadde ile ilgili Cümleler

  • Japonya, Çin'den hammadde ithal eder ve Çin'e hazır ürün ihraç eder.
  • Odun, kağıt üretimi için bir hammaddedir.

Hammadde hakkında bilgiler

Ham madde, endüstride bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur. Bu terim çoğu zaman doğadan elde edilen ve henüz işlenmemiş ya da çok az işlem görmüş maddeleri belirtmek için kullanılır. Demir cevheri, kereste, ham petrol hammadeye örnek olabilecek materyallerdir. Hammaddeler sonsuz değildir ve kendilerini yenileyip yenileyememelerine göre iki başlık altında toplanırlar. Kendilerini yenileme yetisi olmayan hammaddeler genelde doğadan elde edilenlerdir. Uranyum, fosfatlar, demir, bakır, altın gibi madenler ve kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar bu gruba girerler. Bunlar, belirli bir zaman dilimi içinde yeryüzünün kendi içinde oluşumuşlardır ve tükendiklerinde tekrar oluşmaları yine uzun zaman alacaktır. Pamuk, keten, hindistancevizi ve deri gibi çok çeşitli kendini yenileyebilen hammaddelerin ise devamlılığının sağlanması için temiz bir çevre gereklidir. Bir ülkenin ekonomisinde hammadde kaynaklarına sahip olmak ya da bu kaynaklara yakın bir noktada olmak en önemli özelliklerdendir. Petrol yatakları üzerinde kurulan ülkeler ve çok çeşitli bitki örtülerinin bulunduğu ekvatoral kuşak ülkeleri bu hammaddeleri pazarlayarak ekonomilerini canlı tutmaktadır.

 

Hammadde anlamı, kısaca tanımı

Hamm : Çocuk dilinde ısırma

Hamma : Humma.

Üretim süreci : Aramallarının üretim faktörleri aracılığıyla farklı bir çıktıya dönüştürülme süreci, diğer bir deyişle üretim aşamalarının tümü.

Bir zaman : Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle. Belirli bir süre, biraz.

Fosfatlar : Bitkiler için gerekli besin niteliği taşıyan, insan ve hayvan gıdasının normal bileşeni olan, su ortamlarında aşırı birikmeleri durumunda ötrofikasyona neden olan fosfat bileşikleri. Şelat yapıcı, tampon, emülgatör, renk koruyucu, su tutma kapasitesini artırıcı özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan, amonyum fosfat, sodyum asit pirofosfat, pirofosfat gibi gıda katkı maddeleri.

Belirtmek : Açıklamak, tebarüz ettirmek.

Kaynaklar : Ortaklığın anamalı dışında kalan ve anamal gibi işlem gören varlıklarının (yedek akçe ve yabancı kaynaklar gibi) tümü. İzmir kenti, Buca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Ekvatoral : Gök cisimlerinin sağ açıklık ve dik açıklıklarını temel alan kurgu. Ekvator'la ilgili, eşleksel.

İki başlı : İki başı olan.

Materyal : Gereç. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.

Belirtme : Açık söyleme, belirli kılma, görüş bildirme, tasrih.

Sağlanma : Sağlanmak işi.

Endüstri : Sanayi.

 

Yenileme : Yenilemek işi. Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, restorasyon.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Madenler : Afyon şehrinde, Evciler belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sakarya şehri, Dokurcun bucağına bağlı bir yer. Zonguldak ilinde, Perşembe bucağına bağlı bir yer.

Uranyum : Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U).

Tükendi : Cinsel güçten yoksun olma durumu.

Yeryüzü : Yer kabuğu. Dünya.

Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.

Diğer dillerde Hammadde anlamı nedir?

İngilizce'de Hammadde ne demek ? : raw material