Materyal nedir, Materyal ne demek

Materyal; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Gereç.
  • Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge

Materyal hakkında bilgiler

[Bakınız: malzeme]

Materyal ile ilgili Cümleler

  • Ali materyalisttir.
  • Ben materyalistim.
  • Sen materyalist misin?
  • Bilgilerinizi ve materyallerinizi organize etme yeteneğiniz var mı?
  • Ali çok materyalist.
  • Sen materyalistsin.
  • Jale bir materyalisttir.
  • Materyalist değilim.

Materyal tanımı, anlamı:

Materyalist : Maddeci.

Materyalizm : Maddecilik.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Yazılı : Geçerli olan, nominal. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Yazılı sınav.

Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu.

Görüntü : Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal. Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme. Manzara. Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet. Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.

 

Türlü : Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Malzeme : Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı. Gereç.

Diğer dillerde Materyal anlamı nedir?

İngilizce'de Materyal ne demek? : n. materiel

Almanca'da Materyal : n. Material

Rusça'da Materyal : n. материал (M), оборудование (N)