Hamurlaşmak nedir, Hamurlaşmak ne demek

  • Hamur kıvamı almak, gevşemek

Hamurlaşmak kısaca anlamı, tanımı:

Hamur : Kâğıtta tür, nitelik. Öz, asıl, maya. Ağrı iline bağlı ilçelerden biri. Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu. İyi pişmemiş (ekmek ve hamur işleri).

Kıvam : Sıvıların koyuluk derecesi. Spor çalışmalarında başarılı olunabilmesi için fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum. Sıvılarda koyuluk, yoğunluk. Bir şeyin en uygun zaman veya durumu.

Gevşemek : Sevmek, hoşlanmak. Yumuşamak, yatışmak, sakinleşmek. Çözülmek. Para piyasasında değer yitirmek. Sertlik ve gerginliği bozulmak.

Almak : Yolmak, koparmak. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. Ele geçirmek, fethetmek. Birlikte götürmek. Kazanç sağlamak. Göreve, işe başlatmak. Bürümek, sarmak, kaplamak. İçeri girmesini sağlamak. Temizlemek. Yol gitmek, mesafe katetmek. Sürükleyip götürmek. Kazanmak, elde etmek. Çalmak. Erkek, kadınla evlenmek. İçeri sızmak, içine çekmek. Soldurmak. İçine sığmak. Kabul etmek. Örtmek, koymak. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. Başlamak. Kısaltmak, eksiltmek. Tat veya koku duymak. Görevden, işten çekmek. Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. Satın almak. Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Yer değiştirmek. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. Gidermek, yok etmek. İçecek veya sigara içmek. Yutmak, kullanmak.

 

Diğer dillerde Hamurlaşmak anlamı nedir?

İngilizce'de Hamurlaşmak ne demek? : (nesne almayan fiil)

Rusça'da Hamurlaşmak : v. заквашиваться, раскисать, раскиснуть