Accept türkçesi Accept nedir

Accept ile ilgili cümleler

English: Ali accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love.
Turkish: Ali Mary'yi sevmeyi ya da birinin aşkını kabul etmeyi bilmemekle suçladı.

English: Ali can't accept that.
Turkish: Ali bunu kabul edemez.

English: After mature reflection, I've decided to accept their offer.
Turkish: Olgun yansımadan sonra, onların teklifini kabul etmeye karar verdim.

English: Ali agreed to accept Mary's offer.
Turkish: Ali Mary'nin teklifini kabul etti.

English: After careful consideration, I have decided not to accept this offer.
Turkish: Dikkatli düşündükten sonra onun teklifini kabul etmemeye karar verdim.

Accept ingilizcede ne demek, Accept nerede nasıl kullanılır?

Accept a bill : Poliçe kabul etmek. Yasa tasarısını taslağını onaylamak.

Accept a gift : Hediye almak. Hediyeyi kabul etmek.

Accept all : Tümünü benimse.

Accept an invitation : Daveti kabul etmek.

Accept an offer : Teklif almak. Teklif kabul etmek. Teklife razı olmak. Teklife rıza göstermek.

Accept the charges : Suçu kabul etmek.

Accept the whole hog : Bir işi tamamıyla yapmayı kabul etmek. Bir şeyi olduğu gibi bütünüyle almak. Bir şeye tamamıyla sarılmak.

 

Accept the situation : Durumu kendi isteğiyle kabul etmek. Her şeyi olduğu gibi onaylamak. Durumu kabul etmek. Durumu idare etmek.

Accept the fact : Gerçeği kabul etmek. Gerçekle yüzleşmek.

Accept responsibility for : Sorumluluğunu üzerine almak.

İngilizce Accept Türkçe anlamı, Accept eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accept ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Take a bow : Tiyatro'da eğilerek selam vermek. Alkışları kabul etmek. Teşekkürleri kabul etmek.

Bear with : Dayanmak. Sabır göstermek. Hoşgörülü olmak. Sabırla dinlemek. Çekmek. Sabretmek.

Welcome : Hoşgeldiniz. Sevindirici. Sıcak karşılama. Hoş karşılama. Konuk ağırlamak. İçtenlikle karşılamak. Karşılamak. Bağrına basmak. Hoş geldin.

Be a good judge of : -in ne olduğunu bilmek.

Attach to : Dahil etmek. Katmak. Bir e-posta mesajına eklenti yapmak.

Abide : Beklemek. Durmak. Baki kalmak. Kalmak. Çıdamak. Sadik kalmak. Tab getirmek. Yaşamak. Sakin olmak.

Endue : Vermek. Giyinip kuşanmak. Elbise giymek. Örtmek. Üzerine almak. Sağlamak (bazı şeylerle). Bazı vasıflarla veya yeteneklerle donatmak. Giydirmek. Giymek.

Support : Tel tutucu. Tarafında olmak. Taraftarı olmak. Alıcı ya da göstericinin çalıştırılması sırasında sallanmamalarını sağlamak amacıyla kullanılan üç ayaklı destek. Bakmak. Özendirmek. Para sağlamak. Boru dayanığı. Yatay borunun üzerine oturduğu destek. Destek çıkmak.

Assimilates : Özümsenmek. Uydurmak. Özümlemek. Benimsemek. Benzetmek. Asimile etmek. Özümsemek. Benimsenmek. Benzemek.

Recognise : Fark etmek. Söz hakkı vermek. Tanımak. Haklı bulmak. Farkına varmak. Ayırt etmek. İtiraf etmek.

 

Accept synonyms : borrows, abided, conceding, respect, climb down, bears, ascertaining, acknowledges, accedes, applauds, stands, stand, receive, abstract, acknowledging, stomaching, accepts, actualise, acceding, submit, agrees, espouse, back down, acquiescence, accede to, capture, agree, endued, take, abide by, appreciate, abidden, applauding.

Accept zıt anlamlı kelimeler, Accept kelime anlamı

Disrespect : Kabalık. Saymamak. Saygısızlık yapmak. Kabalık etmek. Saygısızlık. Nezaketsizlik. Saymazlık. Hürmetsizlik. Saygısızlık etmek. Hürmet etmemek.

Disbelieve : Kuşkulanmak. İnanmamak. İman etmemek. İnançsız olmak. Güvenmemek.

Reprobate : Hor görmek. Ayıplamak. Sefil. Hoşgörmemek. Kınamak. Lanetlemek. Serseri. Huzuruna kabul etmemek (allah). Namussuz veya ahlaksız kimse. Beğenmemek.

Accept antonyms : reject, refuse, dishonor.

Accept ingilizce tanımı, definition of Accept

Accept kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, to accept a gift. Often followed by of. To receive with a consenting mind (something offered). Accepted.