Endue türkçesi Endue nedir

Endue ingilizcede ne demek, Endue nerede nasıl kullanılır?

Endued : Giyinip kuşanmak. Bazı vasıflarla veya yeteneklerle donatmak. Üzerine almak. Üstlenmek. Teçhiz edilmiş. Elbise giymek. Tevdi edilmiş. Verilmiş. Giyilmiş. Giydirilmiş.

Endued with : -e sahip.

Endues : Vermek. Elbise giymek. Giymek. Sağlamak (bazı şeylerle). Örtmek. Bazı vasıflarla veya yeteneklerle donatmak. Üstlenmek. Üzerine almak. Giyinip kuşanmak. Giydirmek.

Vendue : Kamu satışı. Müzayede. Açık satış. Açık arttırma. Açık artırma.

Enduing : Elbise giymek. Üzerine almak. Teçhiz etme. Giydirme. Giyinip kuşanmak. Verme. Üstlenmek. Tevdi etme. Giyme. Bazı vasıflarla veya yeteneklerle donatmak.

Endure in silence : İçine atmak. Acısını içine atmak.

Endure : Dişini sıkmak. Durmak. Uzun süre etkisini ve gücünü korumak. Sabretmek. Devam etmek. Dayanmak. Acıya dayanmak. Var olmak. Sürmek. Göğüs germek.

Endures : Var olmak. Dişini sıkmak. Sabretmek. Durmak. Dayanmak. Devam etmek. Sürmek. Katlanmak.

Endurant : Dayanma ile ilgili.

Endurability : Dayanılabilirlik. Dayanıklılık. (telekomünikasyon) bir sistemin (veya bir altsistemin) veya prosedürün veya ekipmanın uzun bir zaman periyodu süresince (genellikle aylarca, ciddi bir doğal veya insan eliyle yapılan müdahaleye rağmen {nükleer saldırı, veya dışardan ikmal ve bakım desteğinin kesilmesi gibi}) belirlenmiş performans değerleri içerisinde faaliyetine devam edebilmesini sağlayan sahip olduğu özellikleri.

 

İngilizce Endue Türkçe anlamı, Endue eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endue ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cover : Karşılık. Kapatmak. Yetmek. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. İçermek. Bir anlaşmada taraflardan birine ait sorumluluğun bir başkası tarafından söz, mal veya para biçiminde yüklenilmesi. bk. kefalet. Ödemeye yetmek (bir masrafı). İstila etmek. Korumak. Üstünü kapatmak.

Arraying : Sıraya koymak. Sıraya dizmek. Sıralanış. Sıra. Düzen. Diziliş. Sıralamak. Süslemek. Çeki düzen vermek.

Empower : İzin vermek. Güçlendirmek. Yetki vermek.

Costume : Sahne elbisesi. Tayyör. Tiyatroda rolün gerektirdiği elbise, kostüm. Kisve. Her türlü dış etkenlerden korunma, güzel ve çekici görünme, bağlı bulunduğu toplumsal sınıfı belirtme, yaşadığı ruhsal durumu dışa vurma, geleneklerin ve modanın etkisini yansıtma amacıyla giyilen, örtünülen, kuşanılan doğal ya da yapay nesnelerin tümü. Kostüm. Kıyafet. Mayo. Elbise.

 

Doll up : Süslemek. Giyinip süslenmek. Sağını solunu toplamak. Güzelleştirmek. Güzel giyinmek. Güzelce giyinmek.

Allowing : Kabul etmek. Düşünmek. Fikrinde olmak. Hesaba katmak. Göz önüne almak. İzin verilen. İtiraf etmek. İndirim yapmak. Ayırmak.

Assigns : Bağlamak. Devretmek. Feragat edilen. Atamak. Göreve seçmek. Saptamak. Devredilen. Tahsis etmek. Belirlemek.

Enduing : Giyme. Tevdi etme. Teçhiz etme. Giydirme. Verme.

Blanketed : Susturmak. Battaniye ile örtmek. Battaniyeye sarmak. Battaniye ile zıplatmak. Kapsamak. Örtbas etmek. Üzeri örtülmüş. Kaplanmış. Üzerine battaniye örtülmüş.

Caps : Kep takmak (simge). Bh. İlkharfbüyük. Geçmek. Bykh. Büyh. Toz lastiği. Daha iyisini yapmak. Kapatmak.

Endue synonyms : array, dress, accorded, blankets, capping, dresses, arrogate to oneself, fancy up, carpet, assign, accoutring, bespreads, don, attires, costumed, assume, deck oneself out, gift, attiring, canopies, fig out, bespread, accoutering, dress oneself up, accord, accords, donning, taking on, get on, ascribe, indue, draw on, have something on.

Endue zıt anlamlı kelimeler, Endue kelime anlamı

Disable : Menetmek. Mahrum etmek. Yetkisini almak. Kullanılmaz hale sokmak. Yasal olarak ehliyetsiz kılmak. Erksiz kılmak. Ehliyetini almak. Yeteneksiz kılmak. Alıkoymak. Sakatlamak.

Endue ingilizce tanımı, definition of Endue

Endue kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To invest. An older spelling of Endow.