Heykelleştirmek nedir, Heykelleştirmek ne demek

  • Heykel durumuna getirmek

Heykelleştirmek anlamı, tanımı:

Heykel : Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Getirmek : Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Gelmesini sağlamak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. İletmek, bildirmek. İleri sürmek. Sağlamak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Bir makama atamak veya seçmek. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar.