Hudayi nedir, Hudayi ne demek

Hudayi; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

Hudayi isminin anlamı, Hudayi ne demek:

Allah’ın yarattığı. Hudayi ismi; Farsça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Hudayi anlamı, tanımı

Hudayinabit : Kendiliğinden yetişen (bitki). Eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiş olan (kimse). Başıboş büyümüş (kimse)

Allah : Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı. bir şey karşısında hayranlık veya yakarma bildiren bir söz.

Alla : Allah.

Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, acı. Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık. Vücutta işlemekte olan çıban.

Diğer dillerde Hububat tohumları ürünleri anlamı nedir?

İngilizce'de Hububat tohumları ürünleri ne demek ? : cereal seed products