İçeri nedir, İçeri ne demek

 • İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı.
 • İç yüzeyde, iç bölümde olan.
 • Hapishane
 • İç, iç yüzey.
 • Gönül, yürek.
 • İç yana, iç yana doğru.

"İçeri" ile ilgili cümle

 • "İçeri odadan sesler geliyor."
 • "İçeri girmekten korkarak bahçedeki demir kanepeye oturmak istedi." - P. Safa
 • "İçeriden sesler geliyor."
 • "Odanın içerisi bu kadar adam almaz."

Yerel Türkçe anlamı:

İçeri

Oda, oturma odası.

İçeri, içeriye

İçeri anlamı, tanımı:

İçeri girmek : Bir iş veya alışverişte zarar etmek. hapse girmek.

İçeride olmak : Hapishanede olmak. zarar etmiş olmak, borçlanmış olmak.

İçeriden çıkmak : Hapisten kurtulmak, serbest kalmak.

İçeriden evlenmek : İç evlilik yapmak.

İçeri atmak : Hapsetmek.

İçeriye dalmak : Bir yere izinsiz girmek. kapalı bir yere hızlıca girmek.

İçeriye düşmek : Hapse girmek.

İçerik : Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf. Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü. Bir kelimenin veya kavramın anlamı. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü. Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni.

İçerikli : Herhangi bir niteliği, özelliği içeren, muhtevalı.

Mart içeri pire dışarı : Tedirgin edici biri geldiğinde gitmeye kalkan kimseler için kullanılan bir söz.

 

Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Gönül : İstek, arzu. Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.

Yürek : Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül. Kalp. Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret. Mide, karın, iç. Acıma duygusu. Kupa.

Hapishane : Cezaevi.

İç : Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan. Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara. Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı. Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri. Muhteva. Oyuk şeylerin boşluğu. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan. Ten ile dış giysiler arası. Mide, bağırsak, karın.

 

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. İki nokta arasındaki en kısa çizgi. Karşı yönünce. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Gerçek, yalan olmayan. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, hakikat. Yakın, yakınlarında.

İçeri ile ilgili Cümleler

 • Ondan içeri gelmesini rica edebilir misin?
 • İçeri atlayacağım.
 • "Bu ne dükkanı?" "İçeri girip bir göz atmalı mıyız?" "Tamam."
 • Biz bütün günü içeride geçirdik.
 • Animelerde olduğu gibi Japon bilim-kurgusu onların Budist ve Animistik ruhsallığını içerir.
 • İçeri birlikte girdik.
 • İçeri gel.
 • Ali paketin içeriğine baktı.
 • İçeri buyrun.
 • İçeri gel. Su harika.
 • Gübreler fosfor içerir mi?
 • Neden içeri gelmiyorsun? O konuda konuşabiliriz.
 • İçeri buyurun. Israr ediyorum.
 • İçeri buyurmaz mısınız?

Diğer dillerde İçeri anlamı nedir?

İngilizce'de İçeri ne demek? : adj. indoor

adv. within

prep. in

Fransızca'da İçeri : intérieur/e

Almanca'da İçeri : das Innere, ìnner, hinein, herein

Rusça'da İçeri : n. внутренность (F), нутро (N)

adj. внутренний

adv. внутри, внутрь