İri tane nedir, İri tane ne demek

İri tane; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Metalürji'deki terim anlamı:

A. S. T. M. tane büyüklüğü dizininde, tane büyüklüğü sayısı. 1-3 olan tane.

İri tane anlamı, kısaca tanımı

İri : Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı

Tane : Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Çekirdekli küçük meyve. Bazı bitkilerin tohumu.

İri tanecik : Taneciğin iri yapılısı. (Bu çeşit tanecikleri olan filmlerin görüntülükteki görüntüleri beneklidir).

İri tanecikli görüntü : Duyarkatı iri tanecikli olduğundan görüntülükte bu tanecikleri kendini belli eden, benekli görüntü.

İri taneli : İri tanelerden oluşmuş.

İri taneli çelik : Sünekliği artırmak için yapılan yavaş ve ayarlı soğutma ile oluşmuş taneleri iri olan çelik.

İri taneli kesim : İşlem sırasında D3 sıcaklığının çok üstüne çıkmış ve tane büyümesine uğramış olan kaynak kesimi.

İri taneli yapı : İri tanelerden oluşan metal yapı.

İri taneli zımpara kağıdı : Taneleri iri olan zımpara kâğıdı.

Tane büyüklüğü sayısı : Tane büyüklüğü ölçeği olarak kullanılan ve N=2 n-1 eşitliğinde n ile belirtilen değer. (N = bir inç karede, 100 kat büyütmedeki tane sayısı.).

Tane büyüklüğü : Tanelerin, gözetleç altında ölçülebilen büyüklükleri.

 

Dizin : Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist. Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser. Kitaplık, belge vb. için düzenlenen belli bir bilginin veya belgenin bulunduğu yeri gösteren düzenli liste.

Büyük : Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Önemli. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Üstün niteliği olan. Niceliği çok olan.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor.

Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Dizi film.

 

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

M : Türk alfabesinin on altıncı sırasında yer alan ve Me adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından genizsil çift dudak ünsüzünü gösterir. Romen rakamları dizisinde 1000 sayısını gösteren işaret. Molar konsantrasyon. Molekül ağırlığı. 3.Metiyonin. 4.Mitoz. Hücre devrinin M safhası. [Bakınız: para sunumu]. Metiyonin. Molarite. Molalite.

Diğer dillerde İri tane anlamı nedir?

İngilizce'de İri tane ne demek ? : coarse grain