İsim babası nedir, İsim babası ne demek

İsim babası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Bir ürüne veya bir kavrama ilk defa ad veren kişi

İsim babası kısaca anlamı, tanımı:

İsim : Ad. Ad. Kişi, insan.

Baba : Çok kaliteli, üstün nitelikli. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Bu gibi kimselere verilen unvan. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Ata. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Çocuğu olan erkek, peder. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Çatı merteği.

Ürün : Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Eser. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.

Kavrama : Kavramak işi, anlama, anlamaklık, algılama. Küçük orak. Otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayırma, motordan gelen hareketi sarsıntısız olarak öteki aktarma ögelerine iletme. İki dikme arasındaki sağlamlığı ve dayanıklılığı artırmak için kullanılan yatay ahşap parça.

 

Kişi : Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek.