İyilikbilmez nedir, İyilikbilmez ne demek

İyilikbilmez; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan, aldığı yardımı inkâr eden, nankör, tuz ekmek düşmanı

İyilikbilmez tanımı, anlamı:

İyilik : İyi olma durumu, salah. Yarar veya elverişlilik, nimet. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet.

İyilikbilmezlik : İyilikbilmez olma durumu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Hainlik : Hain olma durumu. Haince davranış.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Bağış, iane. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Etki.

Nankör : İyilikbilmez.

Ekmek : Bir şeyin başlamasına yol açacak sebepleri hazırlamak. İnsanı geçindirecek iş, kazanç. Parayı boşuna harcamak, ziyan etmek. Serpmek. Yarışta geçmek. Toprağı ekip biçmek için kullanmak. Yemek, aş. Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılmış olan yiyecek, nan, nanıaziz. Birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek, savuşmak, atlatmak. Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek.

 

Düşman : Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.). Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse.

Diğer dillerde İyilikbilmez anlamı nedir?

İngilizce'de İyilikbilmez ne demek? : thankless, ungrateful

Fransızca'da İyilikbilmez : ingrat/e