Judiciaries türkçesi Judiciaries nedir

 • Yargılama ile ilgili.
 • Adliye.
 • Adli.
 • Hukuki.
 • Adli yargı.
 • Hukukçu sadece hakimler ve savcılar.
 • Yargıçlar.
 • Hukuk adamı savcı ve yargıç.
 • Adli sistem.
 • Adlı.
 • Yargı gücü.

Judiciaries ingilizcede ne demek, Judiciaries nerede nasıl kullanılır?

Judiciary : Adlı. Hukukçu sadece hakimler ve savcılar. Yargılama ile ilgili. Adliye. Adli sistem. Tüzel. Yargı gücü. Adli. Adli yargı.

Judicial : Tarafsız. Eleştirici. Yargılayan. Hukuki. Yargı. Tüzel. Adli. Mahkemeye ait. Yargıçlara ait. Türel.

Judicial activism : Yargı eylemciliği. Bir mahkemenin yeni emsaller yaratma isteği.

Judicial authorities : Adli mercii. Adli makamlar. Adli merciler.

Judicial authority : Yargısal yetki. Adli makam. Yargı mercii. Kazai merci. Yargı makamı. Adli merci.

Judicial district : Dairei kaza. Yetki çevresi.

Judicial discretion : Değerleme hakkı.

Judicial body : Yargı organı. Yargı kurumu (hukuk mahkemesi, bölge mahkemesi, hakim makamı, vs.).

Judicial branch : Adliye mahkemelerini dahil eden amerika birleşik devletleri hükümeti bölümü. Yargı organı.

Judicial error : Hukuki hata. Mahkeme tarafından yapılan hata. Yargı hataları. Adli hata.

İngilizce Judiciaries Türkçe anlamı, Judiciaries eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Judiciaries ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Juridic : Yasal.

Called : Adlanan. Namında. İsimlendirilen. Diye. Ödenmesi istenmiş. Denilen. Adlandırılmış. Adındaki. Çağrılmış.

Magistracies : Bir yargıcın nüfuz bölgesi. Yüksek görev. Hakimlik. Yargıçlık. Hakimler. Yüksek görevliler. Yüksek dereceli memurluk.

Famous : Şöhretli. Tatminkar. Meşhur. Namlı. Ünlü. Sanlı. Mükemmel. Tanınmış.

Court of law : Hukuk mahkemesi. Mahkeme. Adliye mahkemesi.

Juristical : Hukuk. Yasal.

Entitled : Başlıklı. Yetkili. İsminde. Başlığı altında. Yetki verilmiş olan.

De jure : Yasal. Yasal olarak. Haklı. Haklı olarak. Meşru olarak. Hukuken. Hükmen. Yasaya göre.

Decretory : Otoriter. Karar ile ilgili. Yetkili.

Judiciaries synonyms : jurisdical, decretorial, hights, titled, justice, judicatures, judicial, forensic, courthouse, yclept, legal, loyal, juridical, magistracy, judgement, legals, court house, named, jural, judiciary, decreet, juristic, court of justice, judicature, juridical power, highting, administration of justice, hight, judgements.