Kültür göçü nedir, Kültür göçü ne demek

Kültür göçü; bir toplum bilimi terimidir.

  • Bir kültür motifinin veya kültürel bir uygulamanın bir başka kültüre geçmesi

Kültür göçü anlamı, kısaca tanımı:

Kültür : Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Tarım. Bireyin kazandığı bilgi. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Din. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.

Motif : Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim. Kendi başlarına konuya özellik kazandıran ögelerin her biri. Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri.

Kültürel : Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

Uygulama : Yürütüm. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, kılgı, tatbik, ameliye, pratik. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik. Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik.

 

Geçme : Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan. Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça. Geçmek işi, mürur.