Küspet nedir, Küspet ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Kispet, güreşçi giysisi.

Küspet anlamı, tanımı

Küspe : Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı. Özü alınmış meyvelerin kalan bölümü

Güreşçi : Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan.

Kispet : Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon.

Güreş : Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması.

Giysi : Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba.

Güre : Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek. Kuvvetli, dinç. Çekingen, korkak, ürkek. Bir yaşından üç yaşına kadar olan tay.

Diğer dillerde Küspe kırıcısı anlamı nedir?

İngilizce'de Küspe kırıcısı ne demek ? : cake breaker