Kamu idaresi nedir, Kamu idaresi ne demek

  • Kamu yönetimi

Kamu idaresi tanımı, anlamı:

Kamu : Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme.

İdare : Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. İdare kandili veya lambası. Yetinme. Tutum. Hoş görme, göz yumma.

Yönetim : Dümen. Yönetme işi, çekip çevirme, idare.

Kamu yönetimi : Devletin yönetim faaliyetlerinin yararlı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, kamu idaresi, amme idaresi.