Kapılı nedir, Kapılı ne demek

Kapılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kapısı olan.
  • Özellikle resmî bir işte çalışan

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Siirt şehrinde, Özpınar bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Hatay şehri, Dörtyol belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Muş ili, Korkut ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Ordu ilinde, Çaybaşı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Erzurum ili, Ovacık nahiyesine bağlı bir bölge. Şırnak şehrinde, Silopi belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Kapılı ile ilgili Cümleler

  • Gerçekten gitmemi istemiyorsun hissine kapılıyorum.
  • Dört kapılı bir arabası var.
  • Paris sendromu bir tür kültür şokudur. Şehrin moda merkezi imgesine kapılıp Paris'te yaşamaya başlayan, sonrasında yerel adetlere ve kültüre iyi uyum sağlayamayıp, zihinsel dengesini yitiren ve depresyona yakın belirtiler gösteren yabancıları tanımlamak için kullanılan psikiyatrik bir terimdir.
  • Beni burada istemediğin hissine kapılıyorum.
  • Ali bana hiç para vermeyi teklif etmedi, bu düşüncelere nereden kapılıyorsun?

Kapılı tanımı, anlamı:

Kapı : Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Gidere yol açan gereksinim. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Devlet dairesi. Ev gezmesi için gidilen yer.

 

Kapılış : Kapılma işi.

Çalış : Çalma işi.

Özellikle : Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hassaten, hususuyla, bahusus, mahsus, mahsusen.

Bir : Tek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sayıların ilki. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Ancak, yalnız. Beraber.

İşte : Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık. Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılan bir söz. Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir.

Kapılı levent : Bir vezirin ya da beylerbeyinin kapısında görev yapan levent.

Kapılı ulufesi : Yeniçeri ocağı kütüğünde kayıtlı olup kışlaya gitmeyerek başka yerlerde görev yapanların aldıkları ulufe.

Kapılı yeniçeri : Ocakta bulunmayıp padişahın ve devlet büyüklerinin yanında görev yapan, savaşlara katılmayan yeniçeri.

Kapılık : 1.bk. kapıaltı. Jandarma komutanı. 2 cm. kalınlığında, 20-45 cm. eninde ve 200-220 cm. boyunda budaksız tahta.

Kapılılık : Kapılı olma durumu.

Kapılıverme : Kapılıvermek işi.

Kapılıvermek : Elinde olmadan kapılmak.