Kasavetsiz nedir, Kasavetsiz ne demek

Kasavetsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Üzüntüsüz, sıkıntısız, tasasız, kaygısız

Kasavetsiz kısaca anlamı, tanımı:

Kasavetsiz ağız anahtarsız açılır : "sıkıntısı, kaygısı olmayan kimse, her konuda rahat konuşur" anlamında kullanılan bir söz.

Kasavet : Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı.

Üzüntü : Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Sıkıntısız : Sıkıntısı olmayan. Sıkıntı vermeyen, meşakkatsiz.

Kaygısız : Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz.

Üzüntüsüz : Üzüntüsüz bir biçimde, üzüntüsü olmadan. Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız.

Tasasız : Tasası, derdi olmayan, kaygısız. Hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen. Hiçbir şeyi kendine dert edinmeden.

Diğer dillerde Kasavetsiz anlamı nedir?

İngilizce'de Kasavetsiz ne demek? : free of worry, unworried, untroubled.