Koruyucu tedavi nedir, Koruyucu tedavi ne demek

Koruyucu tedavi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Koruyucu olarak bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç ve benzerleri ile tedavisi, özellikle bulaşıcı hastalıklarda sağlamları koruma yolu, konservatif tedavi, profilaktik tedavi, preventif tedavi.

Teknik terim anlamı:

Hastalıklara karşı koruyucu tedavi.

Koruyucu tedavi hakkında bilgiler

Koruyucu tıp çevre şartları, insan sağlığı ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen gelişmekte olan bir disiplinler arası alandır. Ayrıca ekolojik tıp, çevre tıbbı ya da tıbbi jeoloji olarak da bilinir.. Sağlık sorunlarında çevre şartlarının etkisi küresel ve karmaşıktır. Koruyucu tıp uzmanları sorunları çözmek için tezleri olan multidisipliner ekiplerden oluşur. Takımlar doktorlar ve veteriner hekimlerin yanında mikrobiyologların, patologların, peyzaj analizistlerinin, deniz biyologlarının, toksikologların, epidemiyologların, iklim biyologlarının, antropologların, iktisatçıların ve siyaset bilimcilerinin de içinde bulunduğu farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar ve klinisyenlerin katılımlarıyla oluşur. Klinik alanlarında HIV, Lyme hastalığı, Şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Kuş gribi, Batı Nil virüsü, Sıtma ve diğer gelişmekte olan bulaşıcı hastalıklar vardır. Koruyucu tıp teriminin ilk kullanımı ve tıp ve çevreciliğin kaydadeğer gelişme kaydetmesi 1990'ların ortalarında denk gelmektedir.  Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar bu konunun merkezini oluşturur. Örneğin, tarım arazisi yapmak için büyük bir ormanlık alanı yakmak vahşi hayvan türlerini yerinden edebilir. Bu durum, sonrasında evcil hayvanları etkileyebilir. Evcil hayvanlar insan besin zincirine girdiğinden dolayı enfeksiyonlar insanlara da bulaşır ve sağlığı etkileyen yeni tehiditler ortaya çıkar. Çevre, insan ve hayvan sağlığı için geleneksel yaklaşımlar nadiren bu bağlantıları incelerken koruyucu tıpta, bu tür ilişkileri incelemek esastır. İlgili birçok disiplinlerden uzmanlar birlikte ve yakın bir çalışma içindedirler.

 

Koruyucu tedavi kısaca anlamı, tanımı

Koru : Bakımlı küçük orman

Koruyucu : Koruyan kimse, muhafız. Himaye eden, kollayıcı, hami. Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem).

Tedavi : Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi. Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.

Konservatif tedavi : Koruyucu tedavi.

 

Profilaktik tedavi : Koruyucu tedavi.

Bulaşıcı hastalık : Mikrop, parazit, virüs vb. hastalık etkenleriyle yayılan hastalık.

Cerrahi müdahale : Ameliyat.

Preventif tedavi : Koruyucu tedavi.

Veteriner hekim : Hayvan hastalıklarını tedavi eden uzman, veteriner, baytar.

Besin zinciri : Bir organizmanın bir sonraki organizma için besin oluşturduğu organizmalar dizisi. Bir organizmanın bir öncekinden beslendiği ve enerji sağladığı, buna karşılık bir sonrakine besin ve enerji aktardığı organizmalar dizisi.

Mikrobiyolog : Mikrobiyoloji uzmanı.

Evcil hayvan : Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan.

Vahşi hayvan : Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabani hayvan.

Konservatif : Varis çorabı, bandaj ve benzerleri malzemeler kullanılarak yapılan tedavi yöntemi. Koruyucu.

Araştırmacı : Araştırma yapan, inceleyen kimse, araştırıcı, araştırman, mütetebbi.

Profilaktik : Hastalıktan koruyucu, hastalığı önleyen veya balığı hastalıktan koruyan ilaç. Hastalığı önleyici, koruyucu.

Geleneksel : Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, ananevi, tradisyonel.

Enfeksiyon : Organizmada hastalığa yol açan mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması.

Antropolog : İnsan bilimi uzmanı, insan bilimci.

Toksikolog : Toksikoloji ile uğraşan kimse.

Diğer dillerde Koruyucu tedavi anlamı nedir?

İngilizce'de Koruyucu tedavi ne demek ? : prophylactive treatment, preventive treatment