Low temperature türkçesi Low temperature nedir

  • Alçak ısı derecesi.
  • Düşük ısı.
  • Düşük sıcaklık.
  • Alçak ısı.

Low temperature ile ilgili cümleler

English: At low temperatures, water turns to ice.
Turkish: Su düşük sıcaklıklarda buza dönüşür.

English: Milk has to be kept at a relatively low temperature.
Turkish: Süt düşük sıcaklıkta saklanmalıdır.

English: Unusually low temperatures account for the poor rice crop this year.
Turkish: Olağandışı düşük ısılar bu yıl düşük kaliteli pirinç hasatından sorumlu tutulmaktadır.

English: Low temperatures turn water into ice.
Turkish: Düşük ısılar suyu buza çevirir.

Low temperature ingilizcede ne demek, Low temperature nerede nasıl kullanılır?

Low : (inek) böğürmek. Alçak. Ucuz. Böğürme. Böğürmek (inek veya öküz). Böğürmek. Düşük. Az. (ses) yavaş.

Temperature : Sıcaklık derecesi. Hararet. Sıcaklık. Fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Derece. Isı derecesi. Bir dizge ya da nesne, bir başkasına değdirilerek yalnız ısı türünde erke alışverişi yaptığı ve ısıl dengeye ulaştığı zaman, her ikisinde ortak değer alan durum değişkeni. Sühunet. Vücut sıcaklığı. Bir ısılölçerle ölçülen ısıl yeğinlik.

Low temperature bath : Düşük sıcaklık banyosu.

 

Low temperature fluorescent lamp : Özel yapımından ötürü oldukça alçak sıcaklıklarda (sıfır derece ve daha aşağı, örneğin kışın açık havada) yanmaya elverişli flüorışıl lamba. Soğuğa dayanıklı flüorışıl lamba.

Low temperature long time pasteurization : Yavaş pastörizasyon. Düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu. Ltlt. Sütün 63-65 oc’de, 15-30 dakika süreyle tutulup hemen 5oc’ye soğutulmasından ibaret ısıl işlem, devamlı pastörizasyon, düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu, ltlt.

Low angle shot : Kontrplonje. Aşağıdan. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Alt açı. Alttan görüş. Alıcının, yatay ekseni üzerinde, merceği yukarıya dönük olarak yerleştirilmesi, böylece aşağıdan yukarıya doğru eğik bir görüşün ortaya çıkması durumu.

Low alloy steel : Düşük alaşımlı çelik. Az alaşımlı çelik.