Macar salamı nedir, Macar salamı ne demek

  • Bir tür salam

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Sarımsak ve paprika içeren bir salam türü.

İngilizce'de Macar salamı ne demek? Macar salamı ingilizcesi nedir?:

hungarian cooked salami

Macar salamı anlamı, kısaca tanımı:

Macar : Macaristan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Salam : Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk yenen bir yiyecek.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Beraber. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Ancak, yalnız. Sayıların ilki.

Tür : Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat. Dolaşma.