Mahya şenliği nedir, Mahya şenliği ne demek

  • Batı Trakya'da et ve pilav yemeğinin topluca yenmesi geleneği

Mahya şenliği anlamı, tanımı:

Mahya : Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılmış olan resim. Çatılarda iki eğik yüzeyin birleştiği bölüm.

Batı : Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika.

Pilav : Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapılmış olan bir yemek.

Topluca : (toplu'ca) Toplu olarak, beraber. Vücutça biraz dolgun.

Yenme : Yenmek işi.