Manfully türkçesi Manfully nedir

Manfully ingilizcede ne demek, Manfully nerede nasıl kullanılır?

Manful : Cesur. Yürekli. Erkekçe. Mert. Mertçe. Yiğit.

Manfulness : Cesaret. Yiğitlik. Mertlik.

Unmanful : Kadınsı.

İngilizce Manfully Türkçe anlamı, Manfully eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Manfully ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Morose : Somurtuk. Aksi. Huysuz. Bet suratlı. Asık suratlı. Suratını asıp suspus olan. Suratsız.

Courageously : Cüretkarca. Cesurca. Yüreklice. Yiğitce.

Intrepidly : Cesurca. Çekinmeden. Korkusuzca. Yiğitce. Yüreklice. Cesur bir şekilde.

Grumpy : Aksi. Hırçınlığı üstünde. Aksiliği tutmuş. Huysuz. Dırdırcı. Ters. Homurdanıp duran. Suratsız.

Grumpiest : Aksiliği tutmuş. Dırdırcı. Aksi. Huysuz. Suratsız. Ters. Hırçınlığı üstünde. Homurdanıp duran.

Manly : Erkeğe yakışır şekilde. Yiğit. Mert. Erkeksi. Mertlik. Erkek gibi. Erkeğe yakışan. Erkek. Adamsı.

Gallant : Efendi. Nazik. Ateşli. Centilmen. Yiğit. Aşık. Cesur. Görkemli. Gösteriş düşkünü.

Manful : Yiğit. Mert. Cesur. Yürekli.

Grouty : Aksi. Suratsız.

Glummer : Suratsız. Abus. Asık suratlı. Kasvet veren. Üzgün. Hüzünlü.

Manfully synonyms : spiritedly, valiant, gamely, bravely, red blooded, honestly, on the level, valiantly, grimmer, lowering, valiants, sulkier, with the gloves off, nobly, glum, gamily, saturnine, sourer, manliest, boldly, heroics, virile, valorously, manlier, repining, gallanting, mannish, grumpier, daringly, truthfully, heartily, courageous, glummest.

 

Manfully zıt anlamlı kelimeler, Manfully kelime anlamı

Manfully antonyms : unmanfully.