Grouty türkçesi Grouty nedir

Grouty ingilizcede ne demek, Grouty nerede nasıl kullanılır?

Bituminous grout : Ziftli harç. Bitümlü harç.

Grout : Duvarcı sıvası. Sıva. Yulaf kırması. Harç. Tıkamak. Çimento şerbeti. Enjeksiyon yapmak. Enjeksiyon. Sulu harç. Bulgur lapası.

Grouted : Harç ile doldurulmuş.

Grouting : Derzleme. Derzlendirme. Şerbetleme. Derz dolgu. Şerbet dökme. Derz şerbeti. İçitim.

Grouts : Harç. Yulaf kırması. Sıva. Bulgur lapası.

Grouches : Vızıltı. Dırdırcı. Yakınmak. Söylenmek. Huysuzluk. Söylenme. Homurdanma. Şikayet etmek. Homurdanmak. Sızlanmak.

Grouched : Yakınmak. Huysuzluk. Dırdırcı. Söylenme. Vızıltı. Homurdanmak. Sızlanmak. Homurdanma. Şikayet etmek. Söylenmek.

Grouchier : Mızmız. Hiç memnun olmayan. Huysuz. Suratsız.

Grouchiest : Suratsız. Mızmız. Hiç memnun olmayan. Huysuz.

Grouching : Söylenmek. Homurdanma. Şikayet etmek. Vızıltı. Homurdanmak. Huysuzluk. Yakınmak. Dırdırcı. Sızlanmak. Söylenme.

İngilizce Grouty Türkçe anlamı, Grouty eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Grouty ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gastrulation : Blastula safhasında blastulanın bir kutbunun içeri çökmesiyle gastrula ve ilk bağırsak boşluğunun meydana gelmesi. gastrulasyon. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bağırsak oluşumu. Gastrulasyon. Blastulanın mideye benzer biçim alması olayı. Fetüsün gelişim evresi (biyoloji terimi).

 

Anthesis : Antez. Çiçeğin tam olarak açtığı dönem. Tozlanma (anterlerden polenlerin saçılması).

Varna : İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Hindu toplumunda bir kast grubu.

Masculinization : Erilleme. Erkekleşme. Dişide bızırın aşırı büyümesi, vücudun kıllanması, sesin kalınlaşması gibi erkeklikle ilgili cinsiyet karakterlerinin gelişmesi veya uyarılması, maskulinizasyon, virilizm, virilizasyon. bu durum gynandrism olarak da adlandırılır. birincil veya ikincil cinsiyet karakterlerinin erkeklerde normal gelişimi. Maskulinizasyon. Maskülinizasyon.

Development : Ontogeni. Zuhur. Biyoloji, eğitim, fizik, iktisat, madencilik, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Geliştirim. Son durum. Gelişim. Gelişme. Aşınma payına bağlı bir varlığın, daha uzun bir süre varoluşu, yüksek bir üretim ya da verim gücüne ulaştırılması amacıyla geliştirilmesi. Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme. Bir yerin yapıdüzenini sağlama, orayı geliştirip güzelleştirme, yaşama koşullarını uygunlaştırma, iyileştirme ve bayındır duruma getirme.

 

Carnaptious : (iskoçça ve irlandaca) huysuz. Kötü mizaçlı. Homurdanıp duran.

World : Alem. Üçüncü dünya. Dünya. Diyar. Yeryüzü. Cihan. Evren. Sömürgeci devletlere, genel olarak günümüz dünyasındaki büyük güçlere karşı uluslararası düzeyde aralarında bir ölçüde dayanışma gerçekleştirmiş bulunan asya, afrika, güney amerika'nın geri kalmış devletlerinin tümü. Toplum.

Arrangement : Ayarlama. Hazırlık. Diziliş. Uzlaşma. Düzenleyim. Aranjman. Anlaşma. Düzenleme. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sıra.

Humans : İnsanoğulları. İnsanlar. Halk.

Habit : Yaradılış. Adet. Bağımlılık. Alışkanlık. Alışkı. Düşkünlük. Tabiat. Yaşam biçimi. Elbise.

Grouty synonyms : biotic community, psychosexual development, cytogeny, psychomotor development, kainogenesis, lanthanoid, abstract entity, lanthanon, organic process, cainogenesis, biological process, rare earth element, biological group, ethnos, infructescence, myelinisation, virilisation, angiogenesis, suppression, maturation, ontogenesis, clunky, contra, florescence, life cycle, mass, atrabilious, sourer, community, people, cytogenesis, aggregation, grimmer.

Grouty zıt anlamlı kelimeler, Grouty kelime anlamı

Cenogenesis : Senojenetik. Senojenez. Türünün karakteristiğini göstermeyen embriyonik gelişim (biyoloji terimi).

Palingenesis : Palinjenezi. Palinjeni. Paleojenez. Yeniden doğma.

Nondevelopment : Gelişmeme. Kalkınmama.

Grouty antonyms : devolution.

Grouty ingilizce tanımı, definition of Grouty

Grouty kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Sulky. Sullen. Cross.