Meliorist türkçesi Meliorist nedir

  • Dünyanın iyileştiğine inanan kimse.
  • İyimser kimse.

Meliorist ingilizcede ne demek, Meliorist nerede nasıl kullanılır?

Meliorism : İyimserlik. İyimserlik inancı. İnsan çabasıyla dünyanın daha yaşanılabilir bir yer haline getirileceğine inanan görüş. Dünyanın düzeldiği inancı.

Meliorate : Düzelmek. Düzeltmek. İyileştirmek. Islah etmek. İyileşmek.

Meliorated : Düzelmek. Düzeltmek. İyileşmek. İyileştirmek.

Meliorates : Düzelmek. İyileştirmek. İyileşmek. Düzeltmek.

Meliorating : Düzeltmek. Düzelmek. İyileşmek. İyileştirmek.

Ameliorating : Geliştirmek. İyileşmek. Gelişmek. Düzelmek. Islah etmek. İyileştirmek. Ondurmak. Düzeltmek. Abat eylemek.

Ameliorated : Düzeltmek. İyileştirmek. Abat eylemek. Gelişmek. Geliştirmek. Islah etmek. Ondurmak. İyileşmek. Düzelmek.

Amelioration : Ameliyorasyon. Islah. İyileşme. Tadil. Gelişme. İmar ve ihya etme. Anlam yücelmesi. Düzeltme. İyileştirme. Düzelme.

Ameliorates : İyileşmek. Düzelmek. Geliştirmek. Abat eylemek. Islah etmek. Gelişmek. Ondurmak. Düzeltmek. İyileştirmek.

Meliorative : İyileştiren. İyileştirici. Düzelten. Yükseltici. Kötü anlamlı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazınması olayı: et.’de çok defa yablak «kötü, fena» kelimesi ile birlikte kullanılan yabız yablak «kötü, fena» anlamından xvı. yüzyıldan sonraki gelişme ve ses değişmesi ile bugün tt.’de yavuz şekline ve «iyi, yiğit, kahraman» anlamlarına dönüşmüş olması gibi. yavuz sultan selim; o yavuz adamdır vb. yahşı «iyi» kelimesinin zıt anlamlısı olan yaman «kötü» kelimesindeki anlam iyileşmesi de yavuz’a paralel bir gelişme göstermiştir. aynı gelişme et. emgek «ızdırap, eziyet, mihnet» emgek emgenmek «acı çekmek, ızdırak çekmek» kelimesinden değişen emek «çekilen zahmet, herhangi bir iş için gösterilen özen, harcanan beden ve kafa gücü» kelimesi için de söz konusudur: bu gelişmede onun büyük emeği vardır vb. Anlam iyileşmesi. Islah eden. Yücelten. Düzeltici.

 

İngilizce Meliorist Türkçe anlamı, Meliorist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Meliorist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Conservationist : Çevreci. Doğacı. Doğal kaynakları koruma yanlısı. Doğal çevreyi koruma yanlısı. Yeşilci. Tutucu.

Prohibitionist : İçki yasağı yanlısı. İçki yasağı yanlısı (amer.tar.). İçki düşmanı. İçki yasağı taraftarı.

Hopers : Umut eden. Umut eden kimse. Ümit besleyen kimse.

Libber : Özgürlük hareketini destekleyen kimse (özellikle kadın özgürlüğü hareketi). Özgürlükçü kimse.

Controversialist : Münakaşacı. Polemikçi. Tartışma yanlısı kimse.

Hippie : Hippi. Çiçek çocuğu.

Chartist : Chartism (reformcuların kurduğu partinin prensipleri) takipçisi. Çartizm'in savunucusu.

Sanguine person : Umutla dolu endişesiz kimse.

Flower child : Hippi. Çiçek çocuğu. Çiçek çocuk.

Hoper : Ümit besleyen kimse. Umut eden kimse. Umut eden.

 

Meliorist synonyms : birth control campaigner, birth control reformer, women's liberationist, civil rights leader, civil rights worker, social reformer, women's rightist, non resistant, preservationist, crusader, passive resister, hipster, militant, emancipationist, rebel, demonstrator, civil rights activist, dry, abolitionist, protester, hippy, insurrectionist, feminist, disputant, reformist, optimist, freedom fighter, activist, environmentalist, insurgent, utopian, reformer, eristic.