Meliorated türkçesi Meliorated nedir

Meliorated ingilizcede ne demek, Meliorated nerede nasıl kullanılır?

Ameliorated : Geliştirmek. Islah etmek. Ondurmak. Gelişmek. Düzeltmek. İyileşmek. Abat eylemek. İyileştirmek. Düzelmek.

Meliorate : İyileşmek. Islah etmek. Düzeltmek. Düzelmek. İyileştirmek.

Meliorates : İyileşmek. İyileştirmek. Düzeltmek. Düzelmek.

Ameliorate : Düzelmek. Islah etmek. Gelişmek. İyileşmek. İyileştirmek. Düzeltmek. Geliştirmek. Ondurmak. Abat eylemek.

Ameliorates : Düzelmek. Abat eylemek. Gelişmek. İyileştirmek. Islah etmek. İyileşmek. Geliştirmek. Düzeltmek. Ondurmak.

Meliorating : Düzeltmek. Düzelmek. İyileşmek. İyileştirmek.

Ameliorative : Düzelebilir. İyileştirilebilir. İyileşebilir.

Melioration : Islah. İyileştirme. İmar işleri. Islahat. Düzeltme. İyileşme. İyilenme.

Ameliorating : Ondurmak. Abat eylemek. Islah etmek. Düzeltmek. Düzelmek. Geliştirmek. Gelişmek. İyileştirmek. İyileşmek.

Soil amelioration : Toprak ıslahı.

İngilizce Meliorated Türkçe anlamı, Meliorated eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Meliorated ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Reform : Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek. osmanlı tarihinde gerileme döneminden başlanarak zaman zaman batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarına verilen ad. Geliştirmek. Gelişmek. Düzeltim. Islahat. -de reform yapmak. Reform.

 

Build : Toplanmak. Gelişmek. Oluşturmak. Beden yapısı. Örmek. Bel bağlamak. Yapmak. Geliştirmek. Yapı. İnşaatçılık yapmak.

Cleansed : Arındırılan. Temizlemek. Arındırmak. Tedavi etmek. Temizlenmiş.

Furbish up : Yenisi gibi yapmak. Patlatmak. Parlatmak. Canlandırmak.

Come to : Gelmek. Tutmak. Ulaşmak. Ayılmak. Kendine gelmek. Varmak. Kalmak. İlgili olmak. Payına düşmek.

Arrange : Saptamak. Ayarlamak. Sıralamak. Planlamak. Hazırlanmak. Halletmek. Sıraya koymak. Hazırlamak. Düzenli bir şekilde yerleştirmek. Dizmek.

Improves : İlerletmek. Yükselmek. İlerlemek. Ondurmak. Değerini arttırmak. Yola girmek. Kıymetlendirmek. Geliştirmek.

Enhance : Abartmak. Artırmak. Arttırmak. Güzelleştirmek. Yükseltmek. Artırmak (değer, fiyat vb'ni). Çoğaltmak. Büyütmek.

Adjust : Uydurmak. Parlamak. Bilgisayar, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Uymak. Ayarlama. Hizaya getirmek. Halletmek. Ayarlamak. Uyum göstermek.

Ameliorating : Gelişmek. Islah etmek. Ondurmak. Geliştirmek. Abat eylemek.

Meliorated synonyms : fancify, change for the better, cleanse, clearing up, ameliorate, polish, amending, ameliorates, look up, build up, come along, clear up, meliorate, develop, turn around, better, amend, embellish, purify, sublimate, iron out, calibrate, mend, bounce back, alter, change, touch on, assuage, condition, do better, refine, enrich, prettify.

 

Meliorated zıt anlamlı kelimeler, Meliorated kelime anlamı

Break : Paydos. Çatlatmak. Teneffüs. Fırsat. Dizginlemek. Çözmek. Bozdurmak. Kopmak. Kesmek. Ağarmak.

Worsen : Daha kötü olmak. Kötüye gitmek. Kötüleşmek. Daha da kötüleştirmek. Daha da kötüleşmek. Beter etmek. Kötüleştirmek. Fenalaşmak. Daha kötü bir hale getirmek. Gerilemek.

Uglify : Çirkinleştirmek. Güzelliğini bozmak.

Meliorated antonyms : deprive.