Adjust türkçesi Adjust nedir

 • Hizaya getirmek.
 • Ayarlama.
 • Halletmek.
 • Uymak.
 • Düzeltmek.
 • Uydurmak.
 • Alıştırmak.
 • Ayar çekmek.
 • Alışmak.
 • Bir ölçü aracını, ırakgörürü istenilen koşulları sağlayacak biçimde kurup çalışır duruma getirmek.
 • Ayarlamak.
 • Parlamak.
 • Standartlaştırma.
 • Adapte olmak.
 • Uyum göstermek.
 • Düzenine koymak.
 • Uyarlamak.
 • Belirlemek.
 • Bilgisayar, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Adjust ile ilgili cümleler

English: Check and adjust the brakes before you drive.
Turkish: Araba sürmeden önce frenleri kontrol edin ve ayarlayın.

English: Could you tell me how to adjust the volume?
Turkish: Sesi nasıl ayarlayacağımı bana söyleyebilir misiniz?

English: Ali waited a while to let his eyes adjust to the darkness.
Turkish: Ali gözlerini karanlığa alıştırmak için bir süre bekledi.

English: Ali tried to adjust the temperature of the shower.
Turkish: Ali duşun sıcaklığını ayarlamaya çalıştı.

English: He found it very difficult to adjust himself to life in the new school.
Turkish: O, yeni okuldaki hayata kendini alıştırmayı çok zor buldu.

Adjust ingilizcede ne demek, Adjust nerede nasıl kullanılır?

Adjust a difference : Anlaşmazlığı halletmek.

Adjust a tie : Bir düğümü güçlendirmek. Kravat düzeltmek.

Adjust arc : Yay ayarla.

Adjust filterkeys settings : Süzme tuşları ayarlarını yap.

 

Adjust finely : İnce ayar çekmek. İnce ayar yapmak. İnce ayarlamak.

Adjust stickykeys settings : Yapışkan tuşlar'ın ayarlarını yap.

Adjust shape : Şekil ayarla. Şekli ayarla.

Adjust side tray : Yan tepsiyi hizala.

Adjust free space : Boş alanı ayarla.

Adjust object size to fit text : Metni sığdırmak için nesne boyutunu ayarla.

İngilizce Adjust Türkçe anlamı, Adjust eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adjust ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Correct : Doğru. Doğrultmak. Düzeltme. Tashih etmek. Üzerinde kalem oynatmak. Kurala uygun. Bir sayışımı, bir işelmi kapsadığı yanlışlıklardan arıtarak düzeltme. Islah etmek. Doğrulamak. Tam.

Acclimates : İklimine alışmak. İklime alışmak. Ortama alıştırmak. İklime alıştırmak. İklime uyum. Havaya alıştırmak. İntibak ettirmek.

Assign : Göreve seçmek. Ferağ etmek. Görev vermek. Havale etmek. Tahsis etmek. Bir işe koymak. Ayırmak. Saptamak.

Retrofit : Sahip olunan donanımı yenileriyle güçlendirmek. (örneğin bir enerji santralını) gelişkin donanım veya özelliklerle donatmak suretiyle yenilemek. İyileştirme (donanım). Güçlendirme. Tadilat. Donanım iyileştirmek (yenileriyle değiştirerek).

Accords : Vermek. Bağdaşmak. Uyum sağlamak.

Blinked : Göz kırpmak. Kaçınmak. Yanıp sönmek. Göz yummak. Pırıldamak. Kırpıştırmak. Yanıp sönmek (ışık). Titreşerek parlamak. Görmemezlikten gelmek.

Adapt : Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu, yerel koşullar ve özellikler göz önüne alınarak uygun biçimde kendi diline çevirmek, çıkartmalar ve eklemeler yapmak, örnek : molière'in scapin'in dolapları adlı oyununun ayyar hamza olarak uyarlanması. bir romanı ya da öyküyü sahne için yeniden derleme, düzenleme. örnek : reşat nuri güntekin'in çalıkuşu romanının oyun yapılması gibi. Uymakalıntı yapmak. Uyum sağlamak. Uyumlandırmak. Bilgisayar, tiyatro alanlarında kullanılır. İntibak ettirmek.

 

Calibrations : Çaplama. Kalibrasyon. Bölmelendirme. Ölçüleme. Ayar.

Gauging : Mastarlama. Ayar belirleme. Çaplama. Dozaj artırma. Ölçme. Karıştırma. Kalibrasyon.

Assayed : Değerli maden içermek. Analiz etmek. Denemek. Ayarını belirlemek. Kalkışmak. Ayar etmek. Tahlil etmek. Yoklamak. Çözümlemek.

Adjust synonyms : realine, aline, linearise, standardise, normalization, regulate, coruscated, fixes, assays, brightens, decompress, beams, acceding, betters, subdues, standardisations, pressurize, temper, coordinate, calibre, compounded, address, acclimatising, synchronize, reset, sway up, coin, appointing, appoints, alter, linearize, ameliorate, accommodated.

Adjust zıt anlamlı kelimeler, Adjust kelime anlamı

Pressurize : Uçak basıncını ayarlamak. Basınç uygulamak. Sıkıştırmak. Baskı yapmak (birine). Basınçlandırmak. Akılamak. Basınç yapmak. Baskı yapmak. Basıncını ayarlamak (uçak). Sıkmak.

Depressurize : Baskıyı azaltmak. Basıncı düşürmek.

Pressurise : Akılamak. Basınç altında tutmak. Basınçlandırmak. Sıkmak. Baskı yapmak (birine). Uçak basıncını ayarlamak. Sıkıştırmak. Basınç yapmak. Basınç uygulamak. Baskı yapmak.

Adjust antonyms : desynchronize, desynchronise, blur, depressurise, skew.

Adjust ingilizce tanımı, definition of Adjust

Adjust kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, to adjust a garment to the body, or things to a standard. To fit. To make correspondent or conformable. To make exact. To bring into proper relations.