Monazite türkçesi Monazite nedir

  • Monazit.
  • Toryumun önemli bir cevheri.

Monazite ingilizcede ne demek, Monazite nerede nasıl kullanılır?

Mona lisa overdrive : Siberpunk william gibson tarafından yazılan bilimkurgu romanı.

Mona : Kadın ismi. Bir bayan ismi. Utah eyaletinde şehir.

Monacan : Monako. Monako'ya özgü. Monako'ya ait. Monakolu.

Monachism : Manastır hayatı. Ruhbaniyet.

Monaco : Avrupa'da fransa'nın güney sınırında ve akdeniz'de bulunan prenslik. Monako prensliği'nin başkenti. Monako. Monako prensliği.

Monadic operator : Tek işlemcili. Tek işlemci.

Monadelphous : Birkardeşli. Monadelf.

Monadic : Monadik.

Monade : Monad.

Monadism : Monadizm.

İngilizce Monazite Türkçe anlamı, Monazite eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Monazite ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cerium : Seryum. Seriyum. Seryum (kimyasal simgesi ce). Nadir bulunan metal element (kimya).

Sm : İşliğin yönetimini üstlenen kimse. Cinsel fantazileri gerçekleştirmek için şiddet kullanma ve acı çektirme veya acı çekme. İşlik yönetmeni. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Düzlükteki çalışmaların düzenli biçimde gerçekleştirilmesinden; oyuncuların, figüranların çağrılmasından; görünçlük donatımının yerleştirilmesinden; çevirime hazır duruma geçilmesinden sorumlu olan görevli. Düzlük yönetmeni. Sadizm and mazoşizmin kombinasyonu.

 

Ce : Milattan sonra. Cambridge ekonometrisi. Ce. İsa'da sonra. İsa peygamberin doğum tarihi varsayılan tarihten sonraki dönem. Common era (milattan sonra). Seryumun simgesi.

Eu : Ab. Avrupa birliği. Çıkarlarını korumak için grup olarak hareket eden avrupa ulusları federasyonu. Öropiyumun simgesi. 1957 yılında avrupa ekonomik topluluğu adıyla kurulan iktisadi bütünleşmeyi gerçekleştirdikten sonra avrupa topluluğu adını alan ve 1992 yılında maastricht anlaşması ile avrupa birliği’ne dönüşen, üye devletler arasındaki siyasal ve hukuki birleşmeyi amaçlayan birlik. birliğin üye sayısı 1995 yılında avusturya, finlandiya ve isveç’in katılımıyla on beşe, 2004 yılında ise estonya, litvanya, letonya, çek cumhuriyeti, slovakya, slovenya, polonya, macaristan, malta, güney kıbrıs rum yönetimi’nin katılımıyla yirmi beşe çıkmıştır.

Ytterbium : İterbiyum (kimyasal simgesi yb). İterbiyum.

Mineral : Maden. Maden filizi. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot dışındaki elementler. yaşam için gerekli olan inorganik yem elementleri. Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. (bu terim fosilleşmiş kimi organik karışımlar için de kullanılır.). Madensel. Mineral. Madeni. Organik olmayan homojen katı madde. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Terbium : Terbıum. Terbiyum. Terbiyum (kimyasal simgesi tb).

Pr : Piar. Hiz. Bir şirketin, var olan ve olası müşterileriyle ilişkilerini geliştirmeye ve şirket hakkında olumlu izlenimler oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin tümü. Halkla ilişkiler. Bir şirket veya organizasyon için iyi niyet promosyonu hareketleri ve bilgi dağıtılması.

 

Samarium : Samaryum. Samaryum (simgesi sm). Samarıum.

Tm : Ana denetim odasının baş görevlisi. çeşitli kaynaklardan gelen görüntü ile sesin zamanında, doğru olarak ve niteliği denetlenerek verilmesinden sorumludur. Ticari marka. Ana denetim görevlisi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Monazite synonyms : atomic number 65, atomic number 70, atomic number 59, yb, atomic number 90, atomic number 60, atomic number 62, atomic number 58, atomic number 69, atomic number 63, nd, th, praseodymium, neodymium, monasite, tb, thulium, thorium, europium.

Monazite ingilizce tanımı, definition of Monazite

Monazite kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A mineral occurring usually in small isolated crystals, a phosphate of the cerium metals.