Monotonlaşmak nedir, Monotonlaşmak ne demek

  • Monoton duruma gelmek

"Monotonlaşmak" ile ilgili cümleler

  • "Dile kolaydı; o yandan bu yana hayatı monotonlaşmış, yirmi yılı inanılmaz bir sakinlik içinde geçirmişti." - O. Aysu

Monotonlaşmak anlamı, kısaca tanımı:

Monoton : Tekdüze.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gelme : Yetişme. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Gelmek işi.

Gelmek : Ortaya çıkmak, doğmak. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Uygun düşmek. İsabet etmek. Kadar olmak. Kazanılmak, sağlanılmak. Mal olmak. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Belli bir süre dolmak. İzlemek, takip etmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Getirmek. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Katılmak, eklenmek. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Sonuç çıkmak. Akmak. Biriyle birlikte gitmek. Görünmek, sanılmak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Uymak. Başlamak, ortaya çıkmak. Düşmek, rast gelmek. Türemek. Belli bir zamana ulaşmak. Ulaşmak, varmak. Olmak, -e uğramak. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Herhangi bir sırada bulunmak. Çıkmak, yönelmek. Oturmaya, ziyarete gitmek. Dayanmak, tahammül etmek. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar.

 

Diğer dillerde Monotonlaşmak anlamı nedir?

İngilizce'de Monotonlaşmak ne demek? : v. flag