Nasipli nedir, Nasipli ne demek

Nasipli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Nasibi olan, kısmetli
  • Her istediğine kolayca ulaşan.

Nasipli anlamı, tanımı:

Nasiplilik : Nasipli olma durumu.

Kısmetli : Kısmeti iyi olan, talihli.

Kola : Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kolalama. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Kolayca : (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden. Oldukça kolay.