Nasiplilik nedir, Nasiplilik ne demek

  • Nasipli olma durumu

Nasiplilik anlamı, tanımı:

Nasipli : Nasibi olan, kısmetli. Her istediğine kolayca ulaşan.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.