Natürmort nedir, Natürmort ne demek

Natürmort; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Ölüdoğa

Natürmort hakkında bilgiler

Natürmort, konusu cansız varlıklar (ölü hayvanlar) veya nesneler (meyveler, çiçekler, vazolar, vb.) olan sanat eseri. Fransızca: Nature morte , "ölü doğa" anlamına gelen tanımlamadan Türkçeye geçmiştir. Bu terim sanat alanında 17. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. Manzara ve portre resimlerinin dışında, çeşitli nesnelerin bir araya getirilerek bir kompozisyon oluşturmasıyla ortaya çıkan resim türüdür

Natürmort, Avrupa Seferleri sırasında Osmanlı'ya geçmiştir. Modern sanatta büyük yer tutar.

Natürmort tanımı, anlamı:

Natür : Doğa.

Ölüdoğa : Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim, natürmort.

Varlık : Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Var olan her şey. Önemli, yararlı, değerli şey. Ömür, hayat. Var olma durumu, mevcudiyet. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

Hayvan : Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık.

Nesnel : Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif.

 

Çiçek : Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

Vazo : Çiçek koymak için kullanılan, cam, toprak, porselen vb. maddelerden ve çeşitli madenlerden yapılan, türlü boyut ve biçimlerde olabilen kap.

Sanat : Zanaat. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Diğer dillerde Natürmort anlamı nedir?

İngilizce'de Natürmort ne demek? : n. still life

Fransızca'da Natürmort : nature morte

Almanca'da Natürmort : n. Still-Leben, Stillleben

Rusça'da Natürmort : n. натюрморт (M)