National flag türkçesi National flag nedir

  • Ulusal bayrak.
  • Bir ülkenin resmi bayrağı.
  • Bandıra.
  • Milli bayrak.
  • Bandra.

National flag ile ilgili cümleler

English: Every country has its national flag.
Turkish: Her ülkenin kendisine ait bir bayrağı var.

National flag ingilizcede ne demek, National flag nerede nasıl kullanılır?

National : Nasyonel. Milli. Ulusal. Uyruk. Yurttaş. Bir ulusa ait veya ona özgü olan. Vatandaş.

Flag : Kuvveti kesilmek. Pörsümek. Sarkmak. Hisse senedi teknik analizinde kullanılan fiyat grafiklerinde, büyük bir düşüş veya artış sonrası fiyatların kararlı bir biçimde aynı oranlarda dalgalandığını gösteren şekil. Flama. Bilgisayar, iktisat, sinema, televizyon, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Sancak. Çekme ağlarında ağız açıklığını sağlamak amacıyla torba ağın önüne yerleştirilen konik biçimli, mantar ve kurşun yakada ayrı ayrı bulunmakta olup elle örülerek veya hazır ağlardan kesilerek çıkartılan ağ parçası. Güçten kesilmek. Bayrakla işaret vermek.

National account system : Milli gelir hesapları sistemi. Milli gelir hesaplarının dayandığı sistem. bu sistem maddi mallar üretim sistemi, birleşmiş milletler milli gelir hesapları sistemi ve avrupa hesapları sisteminden oluşmaktadır.

National accounting : Milli muhasebe. Ulusal muhasebe. Gayrisafi milli hasıla hesaplama yöntemleri (ekonomi).

 

National accounts : Milli gelir hesapları. Milli muhasebe. Bir ekonomide çeşitli kesimlerin başarımını ölçmede kullanılan gayrisafi milli hasıla, gayrisafi yurtiçi hasıla gibi istatistikler kümesi. Ulusal hesaplar.

National aeronautics and space administration : Abd uzay proğramları kurumu. Ulusal havacılık ve uzay kurumu. Abd ulusal havacılık ve uzay dairesi.

İngilizce National flag Türkçe anlamı, National flag eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak National flag ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Flag : Hisse senedi teknik analizinde kullanılan fiyat grafiklerinde, büyük bir düşüş veya artış sonrası fiyatların kararlı bir biçimde aynı oranlarda dalgalandığını gösteren şekil. Kuvveti kesilmek. Bilgisayar, iktisat, sinema, televizyon, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Canlılığını yitirmek. Güçten kesilmek. Bayrak. Bayraklarla süslemek. Çekme ağlarında ağız açıklığını sağlamak amacıyla torba ağın önüne yerleştirilen konik biçimli, mantar ve kurşun yakada ayrı ayrı bulunmakta olup elle örülerek veya hazır ağlardan kesilerek çıkartılan ağ parçası. Güçsüzleştirmek.